Starttasiko uraaniralli? Jäitä hattuun

Uraanin hinta on noussut 35% vuoden alusta. 2020 Uraani on ylivoimaisesti eniten noussut raaka-aine. Pitkään odotettu $30/pauna (lbs) hinta on ylitetty. Uraanitwitter on ekstaattinen. Pitkään odotettu ralli on lähtenyt käyntiin.

Uranium prices

Olen käynyt uraanimarkkinaa laajasti läpi ja suosittelen lukemaan primer tekstini ”Miksi uraanin hinnan täytyy nousta?” jos aihe ei ole tuttu.

Uraanin tuotanto on merkittävässä vajeessa. Eurooppalaiset ja USAlaiset voimalat ovat polttaneet inventaarioitaan 2016- ja lykänneet uusien pitkäaikaisten sopimusten (long term contracts, LTC) solmimista, luottaen kuihtuvaan spot-markkinaan ja mid-term treidaajiin (jotka myyvät 1-3 vuoden sopimuksia ja ostavat materiaalin spot-markkinasta).

Uutta tuotantoa ei voida tuoda linjoille, koska tuotanto on epäekonomista alle 50$/lbs tasolla, jaadajaadajaa…

COVID19 on ”the” katalyytti

Tiputa soppaan COVID19, joka sulkee kaivoksia, muttei vähennä kysyntää ja tuloksena on katalyytti, joka sytyttää jo valmiiksi räjähdysherkän fundamenttikeissin…

COVID19 takia maailman suurin uraanikaivos, Cigar Lake (Kanada) on suljettuna hetkellisesti ja maailman suurin tuottaja Kazakstan alensi 2020 tuotantoaan >10Mlbs (miljoonaa paunaa). Yhteensä globaali tuotanto tulee laskemaan 20-25Mlbs 2020 CV19 seurauksena (2020 uraanin primaarinen tuotanto ilman CV19 vaikutusta olisi ollut 136-140Mlbs). Tämä nostaa jo valmiiksi kasvussa olevaa vajetta merkittävästi.

Tämä myös pakottaa esimerkiksi Camecon, jonka tuotanto on nyt käytännössä 0, ostamaan uraania suoraan spot-markkinoilta, toimittaakseen materiaalia pitkäaikaissopimuksiinsa.

Spot-markkinoiden (60-90Mlbs) tyhjeneminen tekee mid-term treidaajien toiminnasta mahdotonta, nostaa uraanin spot hintaa ja poistaa viimeiset puskuri-inventaariot, jotka voimaloilla on.

Spot markkinoiden tyhjeneminen voi myös vaarantaa jo solmittuja mid-term sopimuksia, sillä jos materiaalia ei ole saatavilla spot-markkinoilta, mid-term treidaajat (carry trade) eivät voi kunniottaa toimitussopimuksiaan.

Ja siitä seuraa tämä suunnaton into ja rummutus. Hinnat nousevat ja polttoaineen ostajien on pakko tulla neuvottelupöytiin. Ja kun uusia sopimuksia solmitaan, eivät ne ala kolmosella.

But waiiit a minute..?

2016 marraskuussa spot hinta saavutti pohjansa $18/lbs. Kaikki tiesivät että luku oli absurdi, kaikki tuottajat tekivät tappiota. Ja uraanin hinta kääntyi. Se oli ”generational buying opportunity”. 2kk myöhemmin uraanin hinta oli 30% korkeampi ($24,5/lbs).

Uraanijunioreiden kurssit nousivat satoja prosentteja. Mm. GoviEx.n kurssi nousi 0,09->0,39 eli 333% parissa kuukaudessa. Uraanin hinta tulisi nousemaan nopeasti eikä mikään voinut pysäyttää tätä väistämättömyyttä… GoviEx.n kurssi on tänään 0,16.

2018 Cameco sulki MacArthur River kaivoksensa ja poisti markkinoilta 18Mlbs pa. Muitankin kaivoksia suljettiin. Nämä sulkemiset otettiin myös vastaan kaiken muuttavina katalyytteina. Polttoaineen ostajien oli pakko muuttaa ostokäytöstään ja siirtyä varastoidensa polttamisesta niiden kasvattamiseen. Uusi sopimussykli alkaisi…Mutta näin ei käynyt.

Väliin on mahtunut muitakin katalyytteja kuten kaiken mullistava 232 aloite, jonka ratkeaminen tulisi olemaan lähtölaukaus sopimussyklille.

Jokainen näistä tapahtumista on ollut positiivinen. Jokainen niistä on vahvistanut uraanin fundamenttikeissiä ja nopeuttanut lopulta väistämättömän hinnan nousun aikataulua. Mutta mikään katalyytti ei ole ollut tuo ”kaiken muuttava lähtölaukaus”.

Uraanisijoittajat ovat systemaattisesti aliarvioineet voimaloiden kyvyn elää inventaarioilla ja polttoaineen ostajien haluttomuuden solmia sopimuksia tänään, taatakseen ettei (nyt melko todennäköisiä) polttoaineen saatavuus ongelmia synny myöhemmin 20-luvulla.

COVID19 yksinkertaisesti

kasvattaa vajetta. Tämä vaje katetaan Kazatompromin kohdalla (n. 6Mlbs) suoraan heidän ”ylisuurista” inventaarioistaan. Cameco, carry-treidaajat, Orano(?), jne ostavat tarpeensa spot-markkinoilla, joilla pitäisi olla riittävästi syvyyttä ostojen toteuttamiseen.

Spot-markkinoiden tyhjeneminen on erittäin positiivinen asia. Spot-hinnan nousu on myös erittäin positiivinen asia, vaikka se ei välittömästi paranna Kazatompromia* lukuunottamatta muiden toimijoiden operationaalisia tuloksia.

(*Pörssilistatuista toimijoista)

Spot-markkinoilta kuihtunee 14-19Mlbs materiaalia (joka vastaa noin 1 vuoden McArthur Riverin tuotantoa) ja Kazatomprom käyttää tilaisuutta alentaakseen inventaarioitaan. Nämä ovat ainoat välittömät COVID19 seuraukset.

Ei kuulosta enää niin dramaattiselta.

Uskon että kun Covid19 on ohi osa polttoaineen ostajista siirtyy sopimuspöytiin. Tätä on jo tapahtunut, kuten Camecon 2019Q4 solmimat sopimukset osoittavat.

Mutta uskon myös että sopimukset solmitaan aina ensisijaisesti suurten tuottajien kanssa (Orano, Cameco, Kazatomprom,..) ja sopimukset tulevat olemaan hinnan puolesta salaisia.

Uraanin pitkäaikaissopimusten raportoitu hinta on ”lowest term offer/ lowest bid” hinta. Lähtökohtaisena lähes kaikki pitkäaikaissopimukset tehdään ostajan ja myyjän kesken (ei avoimella tarjouksella). Näitä hintoja ei siten raportoida.

Joten raportoitu LTC hinta on alin sopimus/ tarjottu hinta, joka kulloinkin on UcX.n tiedossa. Mid-term treidaajat, ostavat spotista materiaalia, rahoittavat ostot halvalla velalla ja myyvät materiaalia erittäin pienellä marginaalilla 1-3v sopimuksilla voimaloille. Tämä tarkoittaa että raportu pitkäaikaissopimusten hinta ei kuvaa todellista pitkäaikaisten sopimusten hintaa vaan mid-term sopimusten hintaa. Hinta ei myöskään kuvaa onnistuneesti markkinaa.

Niin kauan kuin yksikin mid-term treidaaja voi toimia, LTC hinta voi näyttää harhaanjohtavan alhaiselta. Camecon 2019Q4 sopimukset ovat lähes täysin varmasti toteutettu (selvästi) yli $40/lbs, mutta LTC hinta on yhä $32/lbs.

Sopimusten teko kestää 6-18kk ja toimitukset tulevat ajoittumaan 2-3v päästä nykyhetkestä (jolloin niiden arvon voi laskea murskaamalla tuloslaskelmaa).

Tämän takia, vaikka Covid19 olisi se lähtölaukaus, voin helposti nähdä tilanteen, jossa hintaraportoinnin ja sopimusten teon hitauden takia emme näe dramaattista (>$40/lbs) nousua pitkäaikaissopimuksissa vielä 2020 tai edes 2021, vaan vasta silloin kun ostajat joutuvat esimerkiksi kosiskelemaan C&M kaivoksia tai junioreita.

Ja siinä välissä COVID19 jälkiseuraukset ja reaalimaailman vaikutukset tulevat iskemään talouteen. Uraani-yhtiöt ovat spekulatiivisia high risk sijoituksia, joille potentiaalinen markkinoiden yleinen risk-off on myrkkyä.

En ennusta ajoitusta enkä katalyyttiä

Olen erittäin hyvä käymään läpi gurujen historiallisia lausuntoja. Olen useasti kuullut kuinka esim jokaisen sijoituksen takana pitää olle selvä katalyytti, joka avaa arvon. Mutta kun katson mitä nämä gurut väittivät vuosia sitten tuleviksi katalyyteiksi, on lähes poikkeuksetta todettava että ennustetut katalyytit 1. eivät toteutuneet tai 2. toteutuessaan eivät ole olleet vaikutuksiltaan läheskään yhtä oleellisia kuin ennustettiin.

Kysyntä ja tarjonta tasapaino on vinossa. Sen voi korjata vain korkeampi uraanin hinta. Kaikki mitä nyt tapahtuu palvelee tätä pohjalla olevaa argumenttia. En tarvitse katalyyttiä tämän lisäksi.

Uraanin hinnan nousua voi seurata hype, mutta se ei ole väistämättömyys.

Mielestäni Kazatomprom ja Global Atomic ovat kaksi sektorin yhtiötä, jotka toimivat arvosijoituksina puhtaasti operationaalisen tuloksen voimin, oli hype tullakseen tai ei. Onkin miltei irrelevanttia onko tämä lähtölaukaus vai ei, kun harkitsen näiden yhtiöiden ostamista/ lisäämistä. Tärkeää on vain se onko niiden Arvo merkittävästi > Hinta. Loput sektorin yhtiöistä ovat lähinnä spekulaatioita hypestä ja poskettomista valuaatioista.*

En yritä sanoa etteikö COVID19 olisi ”se” katalyytti, en vain näe sitä yhtä dramaattisena kuin muut uraanisijoittat/-hypettäjät, ainakaan tämän hetken numeroiden valossa. Tästä johtuen halusin myös kirjoittaa tämän tekstin vastapainona uraanitwitterin hypetykselle.

Siksi en myöskään jaksa FOMOttaa. Kaikki vastaavat sektorit näkevät useita false startteja. Tämä voi hyvinkin olla sellainen.

*Jos ole tästä erimieltä, kuulen mielipiteesi ehdottoman mielelläni, mutta odotan että argumentti on tuettu numeroin.

Ps. Eli jäitä hattuun. Positioikaa itsenne hyötymään tästä, mutta seuratkaa sijoitussuunnitelmaanne, ilman FOMOa. Jos tämä on ”se katalyytti” ja uraanissa ei ole ihan koko potti kiinni, on tärkeää että vuosittain törmään useisiin ”generational buying opportunities” keisseihin (kuten tankkerit 2020).

KazAtomprom salkun kulmakiveksi

COVID19 on aiheuttanut joukon väliaikaisia kaivosten sulkemisia. Cigar Lake suljettiin ja oletan tuotannon olevan katkolla 2-3kk. Kazakstan ilmoitti leikkaavansa tuotantoa 4000tU edestä ja Namibiassa Husab&Rössing alentavat aktiviteettia. Olympic Dam Australiassa ei ole vielä ilmoittanut sulkevansa, mutta sen sulkeutuessa maailman jokainen merkittävä kaivos on kiinni.

Kokonaisvaikutus on 15-20Mlbs COVID19 liittyviä tuotannonleikkauksia. Tämä kasvattaa jo valmiiksi vajeessa olevaa tuotantovajetta entisestään.

Tuodakseni tasapainoisen näkökulman, CV19 myös tarkoittanee kaikkien rakenteilla (ja monen suunnitteilla olevan) reaktorin lykkääntymistä 2-4kk, mutta nettona tämä ei ole miltei mitään vajeen rinnalla.

Toimijoilla kuten Camecolla, Oranolla, jne on pitkiä sopimuksia ja velvollisuus toimittaa asiakkailleen uraania. Tilannetta ei auta suhteellisen pienet puskuri inventaariot.

Cameco tuottaa tällä hetkellä 0 paunaa. Oranon tuotanto on myös suljettu Nigeriä lukuunottamatta.

Orano
Orano on merkittävästi Camecoa suurempi tuottaja, mutta saa hyvin vähän huomiota. Oranon Katco, Cigar Lake ja McArthur ovat kaikki suljettu.

Camecon täytyy ostaa 22-24,5Mlbs spot markkinoilta 2020, Oranosta on vaikea sanoa (vaikka olen heidän vuosikertomuksen lukenut), mutta näen heidät selvänä ostajana (Oranon inventaario on jotain 15-27Mlbs välillä, mutta tuotanto lähes 0).

Vielä suurimpaan paineeseen joutuvat mid-term treidaajat (carry trade), jotka myyvät 1-3v sopimuksia voimaloille ja rahoittavat spot-ostojaan luotolla. Jos he eivät saa tarvitsemaansa tavaraa, heidän on joko rikottava toimitussopimuksia tai ostettava tuotetta ”millä hinnalla hyvänsä”.

Tämä tarkoittaa että spot markkina, jonka koko on noin 60-90Mlbs saa huikeasti painetta ylöspäin, kuten 20% hinnan nousu viimeisen parin viikon aikana on näyttänyt.

Elämme kiinnostavia aikoja ja olen varovaisen optimistinen.

Voimaloiden sentimentin on pian muututtava. Spot markkinan kuihtuminen ja inventaarioiden sulaminen aiheuttaa suurinta painetta lopulta ostajille, jotka ovat lykänneet pitkiä sopimuksia ja luoneet asetelman, jossa tuotanto on vajeessa ja uuden tuotannon linjoille tuomisessa kestää pitkään. Kaikille ei tule riittämään pitkäaikaisia sopimuksia, ellei täysin uutta tuotantoa tule linjoille ja se ei tule tapahtumaan ilman merkittävästi korkeampaa uraanin hintaa.

Nyt olisi siis oiva aika tankata junioreita? Uskoisin että tätä blogia lukevilla on jo tarpeeksi junnuja salkussa, joten tuodaan toinen näkökulma.

Kuka voittaa varmasti?

KAPn inventaario on yli 8571tU. Toiminnan keskeytys sulattaa KAPn inventaariosta 2200-2500tU. Sen ei tarvitse ostaa spotista, se voi yksinkertaisesti purkaa asteen liian suuria inventaarioitaan.

COVID19 update
4000tU on Kazakstanin kokonaisleikkaus. Siitä c.55% kohdistuu KAPn.

KAPn pitkäaikaissopimukset puolestaan ovat spot-sidonnaisia. Kun spot hinta nousee, KAPn liikevaihto kasvaa.

Luulen että 3kk sulkemisaika oli lähinnä strateginen päätös, jolla saadaan ajettua Cameco ja Orano spot-markkinoille ja kulutettua juuri sen verran inventaarioita että ylimääräisestä päästään eroon. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

2019Q4 webcastissa KAP ilmoitti että kun hinta on kohdillaan (josta heidän mielestään ollaan yhä erittäin kaukana) he haluavat alkaa solmimaan pitkiä toimitussopimuksia fiksatulla hinnalla. Kazakstanissa oli 2016 vuoteen saakka lainsäädäntö, joka pakotti myyjiä myymään vain spot sidottuja sopimuksia antikorruptia yms. syistä. Tästä johtuen KAP ei päässyt viime syklissä lukitsemaan korkeita hintoja.

KazAtomprom (KAP)

on maailman suurin (24% markkinaosuus) ja edullisin (AISC US$11,94/lbs)* uraanin tuottaja. KAP operoi kaikkia Kazakstanin uraanikaivoksia (ISR). Yhteensä Kazakstan tuotti viime vuonna 22800 tonnia uraania**, josta 13300tU (58%) on KAPn ja loput sen joint-venture yhtiöiden osuus.

(*UraniumOne on asteen edullisempi, mutta U1 edullisimmat varainnot ovat U1 JVt KAPn kanssa.)

**tU konversio paunoiksi ei ole sama kuin kilo paunoiksi (1kg/0,4536=2,2 paunaa) vaan 1kgU=2,6 paunaa U3O8 (1*1,18/0,4536=2,6).

Cost curve

KAZ production

KAP on osallisena lähes jokaisessa polttoainesyklin vaiheessa, mutta uraanin tuotanto on pääfokus ja 84% liikevaihdosta tulee uraanin tuotannosta.

KazAtom focus

KAPn reservit ovat 292700tU eli vastaavat nykyisellä tuotannolla 22v tarpeita.

KAP on edullinen, jo tänään..

KazAtomprom lukuina
Osakkeita (M) 259,36
Osakkeen hinta $13,40
Markkina-arvo (M) $3 475,42
EV $3 675,42
P/B 1,01
P/E 6,31
Osinko (forward) 5,75%

Tämä kuvaa hyvin sitä, että vaikka olemme yhä keskellä karhunmarkkinaa, voi muutama edullisin toimija olla yhä kannattava.

uranium price graph emb

On kuitenkin välttämätöntä mainita että KAP hyödyntää mielestäni kahta kikkaa.

  1. KAP high-gradettaa eli hyödyntää agressiivisesti parhaita esiintymiään, joissa kustannukset ovat alimmat. Tämä johtanee kustannusten nousuun myöhemmin, kun siirrytään heikompiin esiintymiin/ alueisiin.
  2. KAP ali-investoi ja joutuu myöhemmin investoimaan enemmän. Nämä molemmat tulevat heijastumaan korkeammaksi AISC (all-in sustainable costs) luvuksi.

Joten muokkaan näitä lukuja hiukan ja teen oman what-if taulukon. Kuten huomaat, en pääse lähellekään nykyisiä lukemia, mutta toisin kuin jokaisella toisella toimijalla, KAP ei tarvitse $50/lbs hintaa toimiakseen.

KAP what if

 

Nostin AISC lukua 4$/lbs ja toivon, että nosto on tarpeeksi. Tämä jättää US$112M CAPEX investointeihin, joiden lisäksi laitoin US$30M muihin investointeihin.

Tämän taulukon ei ole tarkoitus olla arvonmääritys, vaan karkeaa laskelmaa ja ballparkin rakentamista. Osinko % on laskettu osinko politiikan mukaisesti.

Kaz Dividend policy
Kazakstanin valtio on KAPn suurin omistaja ja siksi osinkopolitiikka on ”avokätinen”.

Todellinen arvonmääritys KAPlle on erittäin haastavaa mm. sen joint venture viritelmien takia. Kazakstan on myös öljymaa, jolla on pitkä historia valuuttansa (tenge) arvon laskemisesta pitääkseen öljysektorin kilpailukykyisenä. KAP, jonka kulut ovat tengeissä ja tulos USD, on hyötynyt tästä huikeasti enkä näe että tähän tulee jatkossakaan muutosta.

Viimeiset vuodet KAP on osoittanut olevansa omistautunut arvo>voluumi strategialleen. Maailman suurimpana ja edullisimpana tuottajana KAPlla on nyt paljon kortteja.

KAP on se toimija, joka voittaa välittömästi spot hinnan noustessa. Se on myös toimija, joka voi lukita tässä syklissä fiksattuja hintoja parhailla marginaaleilla.

Se tarjoaa mielestäni erittäin vahvan arvoproposition, vaikkakaan se ei varmastikaan ole yhtä räjähtävä sijoitus kuin moni junior-yhtiö hypen kohdalle osuessa.

30$ lähestyy

Useat ennustavat 30$/lbs ylityksen olevan bullmarket trigger, mutta se ei tule välttämättä tässä markkina ympäristössä sitä olemaan.

Esim. Kullan hinta on noussut merkittävästi, mutta developerit eivät ole lähteneet ralliin. 

Jos todellinen bullmarket käynnistyy myöhemmin, haluan omistaa myös yhtiötä, joka maksaa minulle odottamisesta, eikä vain laimenna omistustani. Vain KAP täyttää tämän ehdon.

Fundamentit markkinalla ovat parantuneet, mutta niin ovat 12kk jänteellä myös junioreiden rahoitusriskit.

Olen varauksellisen optimistinen 2020 suhteen, mutten ylläty jos nyt alkanut”bullmarkkina” lyssähtää ja odotus jatkuu vielä muutaman vuoden (jonka inventaariot kantavat).

Junior puolella Global Atomic tarjoaa mielestäni erinomaista arvoa ja huikeaa vipua vielä nykyhinnallakin. KazAtomprom puolestaan tarjoaa turvaa ja arvoa, jopa yli seuraavan syklin. Positioi, älä FOMOta.

KAP vs muut
Alle 45$/lbs ympäristössä KAP on ainut sijoittamisen arvoinen yhtiö opertionaalisella tuloksella mitattuna.

NAC KAZATOMPROM JSC (LSE)

KazAtompromia voi ostaa Lontoon pörssistä US dollareissa. UKK lienee, millä brokerilla käyn kauppaa. LynxBroker toimii ylivoimaisesti parhaiden minun tarpeisiini. Transaktio kustannukset ovat erittäin matalat kaupankäynnin kohteina olevillani yhtiöillä ja pääsen jokaiselle markkinalle, jolle minun on tarve päästä.

Ei, LynxBroker ei maksa minulle tästä mainoksesta. Pitäisi varmaan pyytää heitä maksamaan ;P.

Ps. Cameco ei ole ”korvaava tuote” KazAtompromille.

Olipa kerran ahne paskiainen..

Olipa kerran pieni metsästäjien asuttama kylä, jossa asui ahne p*skiainen nimeltä Mikko. Kaikki olivat köyhiä ja ruokaa hädin tuskin riitti.

Eräänä päivän Mikko päätti jäädä kotiinsa ja keksiä paremman keinon metsästää. Hän pyysi muita metsästäjiä tuomaan hänelle ruokaa ja lupasi maksaa ruuan takaisin kaksinkertaisella määrällä. Kun ilta koitti oli Mikko kehittänyt jousipyssyn.

Jousipyssy teki Mikosta tehokkaan metsästäjän ja Mikko maksoi velkansa lyhyessä ajassa takaisin.

Muut halusivat myös omat jousipyssyt nähtyään Mikon parantuneen metsästysonnen. Mikko, ahneena miehenä, ei kuitenkaan suostunut luopumaan mistään ilmaiseksi.

Hän rakensi lisää jousipyssyjä ja lupasi antaa ne muille metsästäjille seuraavaksi päiväksi, jos saisi puolet metsästetystä lihasta. Metsästäjät suuttuivat, eikä kukaan suostunut. Sitten Mikko tarjosi jousipyssyjä jos saisi kolmanneksen lihasta ja muutamat metsästäjät suostuivat ehtoihin.

Muutaman päivän jälkeen metsästäjät kuitenkin palauttivat jousipyssynsä Mikolle. He saivat kyllä enemmän saalista, mutta maksettuaan kolmanneksen Mikolle, heille jäi vain hiukan enemmän kuin normaalisti ja he halveksivat Mikkoa, joka vietti päivät vokotellen heidän vaimojaan ja esitellen uusia taljojaan.

Mikon oli pakko alentaa hintaa. Hän tarjosi jousipyssyjä kymmenystä vastaan ja nyt lähes kaikki metsästäjät suostuivat.

Mikko valmisti jousipyssyjä ja keräsi kymmenyksiä metsästäjiltä, jotka saivat enemmän saalista kuin koskaan aiemmin. Osa metsästäjistä saalisti tarpeitaan enemmän ja myivät ylijäämänsä. Osa päätti pitää enemmän vapaa-aika ja osa alkoi kehittämään muita taitoja.

Kaikki metsästäjät, jotka käyttivät jousipyssyjä rikastuivat, mutta Mikosta tuli kaikkein rikkain. Ne muutamat metsästäjät, jotka kieltäytyivät käyttämästä jousipyssyjä pysyivät köyhinä. He näkivät tuloerojen kasvavan ja olivat katkeria muutoksesta. He halusivat takavarikoida jousipyssyn, kuuluihan keksintö kaikille. He näkivät vain uutta vaurauttaan esittelevän sika-Mikon joka ei tehnyt päivisin mitään, kun he raatoivat. Vähintään olisi reilua että osa Mikon varallisuudesta jaettaisiin kaikkien kesken.

Samaan aikaan Mikolla kuitenkin oli huolia. Jousipyssyjä käyttävillä metsästäjillä oli nyt enemmän vapaa-aikaa ja osa heistä käytti aikansa kehittäen uudenlaisia ja tehokkaampia jousipyssyjä.

Joko Mikon oli pysyttävä kehityksen edellä, tai luovuttava asemastaan rikkaimpana kyläläisenä. Mikko päätti palkkata kylän nokkelimmat metsästäjät avukseen ja kehitti jatkuvasti parempia nuolia, jousen jänteitä ja jousipyssyjä.

Osa metsästäjistä vihasi Mikkoa niin syvästi että he vaihtoivat kilpailijoiden tuotteisiin, vaikka ne eivät olleet yhtä hyviä kuin Mikon valmistamat jousipyssyt. Osa päätti että vaikka Mikko oli ahnein p*skiainen koko kylässä, olivat hänen tuotteensa parempia kuin kilpailijoiden tuotteet (vaikkakin hiukan kalliimpia) ja niin Mikko onnistui säilyttämään asemansa kylän rikkaimpana miehenä.

Vaikka Mikko oli kylän ahnein p*skiainen, eikä koskaan tehnyt mitään mikä ei kasvattaisi hänen omaa varallisuuttaan, Mikko teki koko kylästä rikkaamman ja vauraamman paikan. Hän vaurastui vain tarjoamalla asiakkailleen suurempaa arvoa kuin pyytämänsä korvaus. Mitä varakkaampi Mikosta tuli, sitä enemmän hän oli luonut lisäarvoa muille kyläläisille. Mikon vaurauden kasvu tarkoitti että hän loi jatkuvasti lisää vaurautta muille kyläläisille, vaikka olikin ahne p*skiainen.

Surullista kyllä, kukaan ei nähnyt asiaa näin, ei edes ahne Mikko.

Sen pituinen se.

 

Post Scriptum

Markkinat muuttuvat huikeaa tahtia ja muutamaan otteeseen kirjoittamani update öljystä ja tankkereista, on ollut ”vanhentunut” jo kun olen valmis ne julkaisemaan. Joten kirjoitus aktiivisuus on nyt hyvin matala.

Joten päätin viihdyttää niitä viittä(?) lukijaa jotka blogilla on (ja tuhlata teistä muutamilta aikaa) jakamalla lapsilleni kertoman iltasadun tänne.

Olen erittäin suuri vapaiden markkinoiden kannattaja. Vapaat markkinat yhdistävät todella simppelin ajatteluni ”Don’t hurt other people and don’t take their stuff”.

En ole sen kannattaja mitä keskuspankit tekevät. En voi kuin katsoa maailmaa ja mietiä miten vastenmielistä on sijoittaa jos KPt aloittavat osakkeiden ostot lännessä. Miten voin sanoa ettei esim. köyhää lyödä, jos tuottoni ja varallisuuteni on rahanpainamisella pönkitettyä ja potentiaaliset inflaatiokulut heijastuvat eniten köyhimpiin tai esimerkiksi nuoriin, jotka eivät vielä omista omistusasuntoa (joiden arvoja alhaiset korot pitävät korkealla). Keskuspankit tekevät sijoittamisestä jotain, minkä koen jatkuvasti enemmän ja enemmän vastenmielisenä ajatuksena.