Päästöhyvitysmarkkinat – Carbon Streaming Corp

Päästöhyvitykset hyvin lyhyesti

Päästöhyvitys, eli Carbon Credit (myöhemmin CC) vastaa yhtä tonnia hiilidioksidia (CO2). Carbon Credittejä voi ostaa ja myydä mitä tahansa raaka-aineita. Päästöhyvityksiä voi myös tuottaa, mikäli pystyy todistamaan vaikkapa joutomaan metsäksi konvertoinnin sitovan hiilidioksidia maahan.

Pakollisilla päästöhyvitysmarkkinoilla valtiot luovat päästöhyvityksiä tyhjästä ja myyvät niitä yrityksille, jotka toimivat säädellyillä sektoreilla. Tällä mekanismilla valtiot voivat vuosittain vähentää myytävien päästöhyvitysten määrää ja aiheuttaa hintapainetta CC:den hintoihin. Tämä pakottaa yhtiöitä alentamaan päästöjään, tehostamaan toimintojaan ja valtioita pääsemään päästötavoitteisiinsa.

Mm. Kanadassa lyötiin laiksi että CC:den minimihinta on vuonna CAD$170 per CC, jotta Kanada pääsee päästötavoitteisiinsa ”Its (carbon credit) current price sits at C$30 (£17.35) per tonne of carbon dioxide released and will rise sharply to C$170 (£98.38) per tonne by 2030.” En löydä muuta raaka-ainetta, jolle hinnan nousu on käytännössä taattua.

Päästöhyvityksiä myydään myös vapaaehtoisilla markkinoilla, joiden koko on noin 0,1% pakollisista markkinoista, mutta kasvamassa. Vapaaehtoisilta markkinoilta ostaessaan yhtiöt, kuten vaikkapa S-ketju (lähi prismassani on isot kyltit 2025 net zero tavoitteista) voi kompensoida päästöjään. Ostamalla tuottamiaan päästöjä vastaavan määrän päästöhyvityksiä yhtiö voi kertoa olevansa Net Zero.

Vapaaehtoisilla markkinoilla päästöhyvityksiä voi ansaita. Jos esimerkiksi omistat joutomaata ja muutat sen metsäksi, sitoo metsä seuraavan 20-40 vuoden aikana vuosittain X tonnia CO2:ta. Voit ansaita jokaisesta tonnista sidottua CO2:ta yhden CC:n, jonka voit myydä eteenpäin.

Tällä hetkellä vapaaehtoisten päästöhyvitysten hinta (US$2-US$25) on murto-osa pakollisten päästöhyvitysten hinnoista US$30-US$70 (suurta vaihtelua Californian, Kanadan ja EU:n välillä). Vapaaehtoisilta markkinoilta puuttuu selkeä CC pörssi ja benchmark hinta (kuten vaikkapa öljyllä Brent tms.)*. Tällä hetkellä markkinoilla on muutamia tapoja sertifioida projekteja ja hinta määräytyy projektin luonteen ja sertifikaation pohjalta.

*Sidenote: Esimerkiksi Abaxx Technologies on kehittämässä päästöhyvityksille selkeää commodity exchangea ja benchmarkkia. Abaxxia löytyy muutama tuhat lappua omasta salkustani.

Kuitenkin vaikkapa Kanadan lainsäädännössä yhtiöt voivat jatkossa kompensoida päästöjään myös vapaaehtoisilta markkinoilta ostetuilla hyvityksillä, joka tuonee niiden hintoja lähemmän pakollisilta markkinoilta hankittavia päästöhyvityksiä, koska miksi maksaisin C$170 per CC jos voin ostaa vapaaehtoisilta markkinoilta päästöhyvityksen selvästi halvemmalla.

Kehittyvät standartit, benchmarkit ja jatkuvasti kasvava säätely ja ESG paineen kasvu, tekevät päästöhyvityksistä vähintäänkin erittäin mielenkiintoisen sijoituskohteen.

Carbon Streaming Corp

Streaming-yhtiö pähkinän kuoressa rahoittaa osan, esimerkiksi kaivoksen rakentamisesta ja ottaa vastineena oikeuden ostaa (streamata) vaikkapa 20% kaivoksen tuotannosta hinnalla, joka on etukäteen sidottu esimerkiksi %-osuuteen raaka-aineen spot-hinnasta. Streaming ja royalty-yhtiöt ovat erittäin kannattavia, sillä ne hajauttavat riskinsä omistamalla kymmeniä projekteja, ne eivät kanna operationaalista vastuuta ja ne tekevät käytännössä missä tahansa markkinassa tulosta. Niiden valuaatiokertoimet ovat myös erittäin anteliaat.

Carbon Streaming Corp (NETZ (tulee sanoista Net Zero)) pyrkii tuomaan tämän toimintamallin vapaaehtoisille päästöhyvitysmarkkinoille. Mutta siinä missä metalleihin keskittyvät streaming-yhtiöt rahoittavat kaivoksia, Carbon Streaming rahoittaa mm. mangrovemetsien istuttamista, viidakoiden suojelua, yms.

NETZ haluaa ennen kaikkea painottaa paikallisten omistamiin projekteihin, joissa kassavirta auttaa paikallisia yhteisöjä kehittymään. Toisena fokuksena ovat projektit, kuten vaikkapa Kongossa sijaitseva Bonobo Peace Forest, joissa sekundaarisina hyötyinä suojellaan sukupuuton partaalla olevia eläimiä ja hauraita ekosysteemejä.

En nopeasti keksi mitään hyväksyttävämpää sijoittamista, rehellisesti en tiedä miksi laittaisin euroakaan ympäristönsuojeluun fokusoituneille järjestöille, kun vaihtoehtona on tämä.

Esimerkki projekti: Mar Vivo

NETZ saa oikeuden ostaa 200,000 CC:tä MarVivon projektista US$6M investointia vastaan noin 30 vuoden ajan. NETZ maksaa 40% päästöhyvityksien tuottamasta liikevaihdosta MarVivolle.

Lukuina, olettaen erittäin matalan US$8 hinnan CC:lle projektin kassavirtalaskelma on seuraavanlainen:

Tämä on puhdas projektitason laskelma, joka ei ota huomioon veroja tai yrityksen hallintokuluja tms.

Kuitenkin, jos päästöhyvitysten hinta pysyy US$8 tasolla, tulee päästöhyvitysmarkkinat olemaan epäonnistunut koe. CC:den hinnan täytyy nousta 2030 mennessä mieluusti US$100 hujakoille, jotta kaikilla yhtiöillä on vahva taloudellinen intensiivi muuttaa toimintaansa. Vapaaehtoisten CC:den hinta ei voi myöskään laahata 10x jäljessä pakollisia päästöhyvityksiä.

Tämä aiheuttaa kassavirtamalleihin ongelman. Jos laitan 10% hinnan nousun päästöhyvityksille, on niiden hinta 2050 vain US$125, joka voi jäädä alakanttiin, mutta 10% hinnannousua on asteen yli optimistisen kuuloista. 5% kasvutahti tarkoittaisi että päästöhyvitysten hinta olisi vain US$33 vuonna 2050, joka on ehdottomasti liian alhainen luku. Tällä luvulla Carbon Streamingin IRR olisi kuitenkin 25% ja vapaat kassavirrat US$58M.

Ehkä tärkeimpänä poimintana tästä sekä toisesta julkistetusta projektista (Bonobo Peace Forest) on se että jopa erittäin matalalla päästöhyvitys hinnalla ovat projektit uskomattoman kannattavia ja niillä on erittäin korkea IRR (sisäinen korkokanta/ ROI).

ESG is in

ESG (Environmental, social and corporate governance) rahastojen kokonaisarvo on nousemassa Bloombergin mukaan 53 triljoonaan dollariin 2025 mennessä. Osa tästä rahasta on lainarahaa, joka on erittäin halpaa pitkäaikaista rahaa ESG projekteihin, joihin Carbon Creditin projektit varmasti kuuluvat.

Edellisissä laskelmissa oletettiin että NETZ rahoittaa projektin täysin omalla pääomalla. Mutta entä jos NETZ pääsee käsiksi ESG lainoihin ja lainoittaa projekteja 2/3 vieraalla pääomalla ja 2-3% korolla.

Tämä on tuloslaskelmaa ja kassavirtalaskelmaa vapaasti sotkeva malli, mutta sen tarkoituksena on tuoda esiin miten nopea takaisin maksuaika on ja miten huikean korkea projektien ROE on jo ensimmäisinä vuosina.

Kasvusuunnitelma ja First mover advantage

NETZ on ensimmäinen pörssilistattu toimija sektorillaan, mutta sen johto on Streaming ja royalty bisneksen konkareita. Heidän tavoite on valita tuhansista projekteista parhaimmat, tehdä agressiivista rahoitusta ja hyödyntää Fisrt mover etuaan maksimaalisesti, nyt kun projektien hinnat ovat erittäin matalia.

Kiinnostavaa kyllä on NETZ :n edun mukaista että 1-3 vuoden aikana vapaaehtoisten päästöhyvitysten hinnat pysyvät maltillisina ja kilpailijoita on vähän. NETZ pystyy näin ostamaan maksimaalisesti projekteja minimaalisin hinnoin.

Kasvusuunnitelma on erittäin agressiivinen. Jos NETZ pääsisi tuollaisiin lukuihin (100 miljoonaa CC:tä 2025) olisi tuloslaskelma seuraavan suuntainen.

*Cost of Goods sold (50%) on arvaus esimerkki arvaus siitä, miten paljon CC:den spot hinnasta Carbon Streaming maksaa projektin omistajille korvauksena.

Yhtiöllä on tällä hetkellä 231 miljoonaa osaketta ja osakkeen hinta oli 13.8. CAD$2,7 antaen markkina-arvoksi US$500M.

Optioita ja warrantteja yhtiöllä on ulkona 170 miljoonaa. Niistä NETZtulee saamaan jonkin verran > CAD$100M. Täysin laimennettu markkina-arvo yhtiöllä on US$865M.

Markkina-arvo on erittäin paksu huomioon ottaen sen ettei yhtiöllä ole kuin sotakassa, isot suunnitelmat ja 2 solmittua sopimusta projekteista.

Kasvun rahoittaminen

Tästä yhtiöstä kirjoittaminen on oletuksia oletusten päälle. Miten projektien hinnat tulevat kehittymään kun kilpailu niistä kasvaa? Miten vapaaehtoisten päästöhyvitysten hinnat tulee kehittymään? Rahoittaako Carbon Streaming tulevat ostonsa osakeannein vai velalla vai jotenkin muutoin? Ja ehkäpä tärkeimpänä, miten paljon spot-hinnasta NETZ tulee maksamaan partnereilleen (projektin omistajille)?

Jotta 2025 NETZ pystyy tuottamaan 100 miljoonaa päästöhyvitystä per vuosi, sen täytyy mielestäni investoida US$2,5-US$3 miljardia (sopimuksissa streaming oikeus per CC on vaihdellut US$15-US$30 välillä). NETZ:n kassa ja optiot ja warrantit kattavat tästä ehkäpä US$150 miljoonaa. Oletetaan että NETZ pystyy rahoittamaan 2/3 osaa investoinneista halvalla velalla, se käyttää kaiken kassavirran investointeihin ja kattaa lopun rahoitustarpeistaan osakeannein.

Luvut miljoonia USD, paitsi EPS ja CC:den spot hinta.

Rahoitus on toteutettavissa ja vaikka alkuun pidin kasvusuunnitelmaa absurdina, on se mahdollinen.

Yhtiö on super kuumalla sektorilla ja sijoituksena ”luonnonsuojelua” ja se näkyy jo nyt valuaatiossa, vaikka yhtiö on listattu Kanadan NEO pörssiin. Mutta koska seuraavina vuosina yhtiön täytyy rahoittaa kasvua osakeannein on korkea valuaatio poikkeuksellisesti plussaa. En usko että NETZ voi todellisuudessa rahoittaa 2022 ja 2023 2/3 osaa investoinneistaan velalla, mutta korkean valuaation takia se ei laimenna NETZ:iä kuoliaaksi.

Skenaario: Omat oletukset

On mahdollista että ylhäällä esitetty ajattelumalli on täysin väärä. NETZ ei ostakaan vain osaa projektin tuottamista päästöhyvityksistä, kuten klassinen streaming-yhtiö, vaan ne kaikki. NETZ viittasi tähän presentaatiossaan (https://www.youtube.com/watch?v=PqzKm7kshMg). Koska markkinoilla on monia hintoja ja koska NETZ:n vahvuus on maksimaalisella hinnalla myyminen, on projektin omistajan etu ulkoistaa omien päästöhyvitysten myynti täysin NETZ:lle.

Tässä tilanteessa projekti, joka normaalisti myisi vaikkapa 10% päästöhyvityksistään NETZ:lle, joka maksaisi niistä esim 40% CC:n spot-hinnasta, myisikin kaikki CC:t NETZ:lle, joka maksaa niiden liikevaihdosta esim 85% projektin omistajalle takaisin.

Tämä selittäisi miten NETZ uskoo pääsevänsä 100 miljoonan CC:n tavoitteeseensa, mutta tekee suuresta osasta päästöhyvityksiä läpikulkueriä tai lume päästöhyvityksiä. Käytän oletuksena COGS (cost of good sold) 85% kuvastamaan tätä mallia.

Tästä seuraa että todennäköisesti/ varmasti CAPEX (investointi) per päästöhyvitys olisi merkittävästi alempi, sillä ”lume” päästöhyvityksistä ei makseta.

Oletan myös että 2025 CC:den hinta on minimissään US$20, jonka uskon olevan realismia, sillä jo nyt paras laatuisten projektejen hyvityksiä myydään > US$20 per CC.

Viimeisenä oletuksena NETZ käyttää velkaa vähemmän 2022-2024 kuin toivoisin/ kuin uskon sen pitkällä juoksulla pystyvän käyttämään. Tämä tarkoittaa enemmän laimennusta ensimmäisinä vuosina.

Luvut miljoonia USD, paitsi EPS ja CC:den spot hinta.

Kuten laskelmista huomaa, voi niitä hioa sopivilla oletuksilla hyper kannattavasta ei-niin-kannattavaan tai myös erittäin helposti kalliiksi. Luonteeltani etsin arvoa ja jos tarvitsen oletukset 1. liiketoiminnan kasvu ja 2. hinnan kasvu, olen epämukavuus alueellani. Silti koen arvo proposition kiinnostavana potentiaalisen tulevan kassavirran pohjalta. Kasvu ei varmasti tule loppumaan 2026.

Valuaatio

Millaisen valuaation markkinat antavat yhtiölle, joka rahoittaa vihreitä projekteja, metsien istutusta, yms.? Mikä on yhtiön valuaatio kun se listautuu 1-2 kvartaalin sisällä NYSEen ja ylittää 1 miljardin markkina-arvon, jolloin ESG rahastot saavat ostaa sitä?

Entäpä jos 3-5v säteellä kaikkien rahastojen ESG ranking pisteytetään ja ESG luokitusta voi kasvattaa omistamalla NETZ:n kaltaisia yhtiöitä?

Itselläni on parikin tuttua, jotka eivät juuri sijoittamisesta piittaa, mutta jotka näkivät tämän vaihtoehtona (tuottavana) hyväntekeväisyydelle.

NETZ pystyy seuraavina vuosina käyttämään korkeaa valuaatiotaan ja erittäin halpaa ESG velkaa ostaen maailman parhaita projekteja, jotka tulevat tuottamaan 30-50 vuoden ajan ”ilmaisia” credittejä, markkinaan jossa hinnat nousevat luultavasti merkittävästi rajummin kuin minun laskelmissani.

Jos heitän varoivaisuutena NETZ:lle 650 miljoonaa osaketta sen EPS olisi C$0,31 2026. En ihmettelisi näkeväni NETZ:llä 20-25 arvostuskerrointa

Olettaen mielestäni erittäin maltillinen päästöhyvitysten hinnan nousu, NETZ ansaitsee ainakin 2x osakkeen hintaan 2026 mennessä. Jos tässä vaiheessa Carbon Streaming lopettaisi toiminta ja antaisi streamejen juosta, tulisi siitä ajankanssa erittäin edullinen päästöhyvitysten hintojen noustessa. Vaikka antaisin NETZ:lle 700 miljoonaa osaketta (+150 miljoonaa aiempaan laskelmaan), olisi sen EPS US$30 päästöhyvityshinnoilla $C0,44 ja US$40 per CC hinnalla C$0,63.

Summa summarum

Laitoin lukuja paperille vasta viime viikolla ja katsoin kammolla kun Carbon Streaming kohosi monena päivänä yli 10%. Silti ostin oman startteri erän lähes CAD$2,9 tasolta (persoonana kuvottaa ostaa nousua ja trendikästä) ja kasvatin positiotani C$2,65 tasolta. Positioni on nyt hiukan yli 2000 lappua ja tähän laskemastani kassasta olen käyttänyt 30%…toivon kurssejen laskua.

Luulen että NYSE listaus (tai oikeammin listaus USA:n isolle listalle) ja hyvin nopeasti 1 miljardin USD:n markkina-arvon ylitykset tulevat olemaan isoja katalyytteja hinnalle.

Itse liiketoiminta on erittäin kiinnostava ja tällä hetkellä erittäin kannattava. Projektit ovat puhtaasti vielä poskettoman halpoja ja niiden ROE on erittäin korkea. Johto on kähminyt asteen hävyttömät warrantit itselleen ennen listausta, mutta muutoin johto on pätevä.

Erittäin paljon luvuista on yhä sumun peitossa, enkä yritä omilla skenaariolla väittää osaavani edes arvioida tulevaa. Haluan painottaa tätä, koen virhemarginaalini olevan näissä oletuksissa poikkeuksellisen suuri. Tosin se on varmaa, että projektien kannattavuus on tällä hetkellä absurdin korkea. Yhtiö ei ole halpa, mutta streaming malli ja kasvavat päästöhyvitysten hinnat voivat tehdä siitä ajankanssa erittäin edullisen, vaikka tavoitteisiin ei päästäisi ja osakkeita olisi lopulta 600-700 miljoonaa.

Streaming yhtiöiden valuaatiot ovat syystä korkeita ja NETZ:n valuaatio ESG-teeman kannattelemana voi päätyä lukuihin, joita en uskalla arvailla.

Ps. Osin ostan NETZ:iä, koska haluan omistaa sitä.

Ps..Mistä NETZ:iä voi ostaa? Kanadan NEO pörssistä, josta itse olen ostanut Lynxbrokers:n välityksellä. Derigo(?) nähtävästi tarjoaa mahdollisuuden ostaa Frankfurtin pörssistä.

8 vastausta artikkeliin “Päästöhyvitysmarkkinat – Carbon Streaming Corp

 1. Ei onnistunut osto Nordnetista edes meklarisoitolla. OTC listaus kyllä näkyvissä mutta ei voi ainakaan toistaiseksi ostaa. Päädyin laittamaan Degiron pystyyn ja samalla ostelin testiksi jonkinmoisen alkuerän. Mielenkiintoinen keissi ja lisäillään mahdollisesti vielä myöhemmin pari erää.

  Tänks vinkistä ja kattavista läpikäynneistä.

  Tykkää

 2. Morjes Mikko

  Kiitos hyvistä kirjoituksista. Löysin vastikään blogisi ja mielenkiintoista luettavaa itselleni. Olen vuodesta 2019 sijoittanut pitkälti uraaniin ja kupariin, joten sikäli on ollut todella hauska lukea hyviä analyyseja näistä.

  Huomasin, että olet aikaisemmin (2019) kirjoittanut Excelsior Miningista. Projekti on mielenkiintoinen ja esiintymä huippuluokkaa. Tavallaan myös omalla kohdallani käynyt tuuri, kun eivät ole saaneet kaivosta toimimaan, niin vielä on mahdollista päästä hyppäämään mukaan todella edulliseen hintaan. Oletkohan ajatellut kirjoittaa päivitystä yhtiön analyysistä ja missä sen kanssa mielestäsi mennään? Olisin kiinnostunut kuulemaan mitä arvioit siitä, että mahtaako yhtiö saada kaivoksen toimimaan.

  Tykkää

  1. Excelsior Mining on vaikea. Olen lisäillyt sitä silloin tälöin, hyvin pieniä 500CAD eriä ja nykyhinnalla koen sen hyvänä spekulaationa. Markkinat selvästi odottavat että todistaa kykynsä tuottaa. Teknisiä ongelmia on ollut ja mielestäni johto on epätyydyttävästi käsitellyt näitä (lukuunottamatta tunnin videota youtubessa, jossa käyvät asioita kerrankin hyvin läpi ja tämä valoi uskoa).
   On osin harmillista kuinka nyt bullmarkkina vähän kuin luisuu näiltä ohi, vaikka tuotantoon päästäisiin, menee pitkään että Stage 3 saavutetaan ja todellinen rahanteko käynnistyy.
   Onneksi näillä on yhä 24v reservit, mutta pikavoittoa tästä ei ole tulossa.
   Jos/kun saavat kortit kuntoon, on kuitenkin tarjolla erittäin arvokas sähköistymisen vaatima metalli, kaivos USA:ssa ja low-cost producer ja halpa (vaikka laimennusta onkin tullut mielestäni erittäin huonoin ehdoin). Paljon hyvää, mutta ajoitus nyt huono ja johto, ainakin viestinnän, mutta todennäköisesti operationaalisen pätevyyden tasolla kyseenalainen. Aikanaan tämän toinkin esiin johdosta.

   Tykkää

   1. Kiitos vastauksesta. Kieltämättä tämä on ollut suuri pettymys. Melko isolla positiolla ollut. Pientä lisäystä tein kun kävi alle 0.4 CAD, mutta muuten mennyt sillä mitä on.

    Mitäköhän muita kupariyhtiöitä olet seurannut? Tarkoituksena palata taas pikkuhiljaa tekemään lisäostoja kupariin kun alan hiljalleen jossain kohtaa uraanikaivoksia myymään.

    Tykkää

 3. Aikaisemmin kirjoittelit hiilikaivoksista. Mikä on näkemys nykyisestä hiilen hinnannoususta? Kiina ilmeisesti ostaa täyttä häkää hiiltä jostain syystä, mutta onko tämä pysyvää?

  Tykkää

  1. Olen miettinyt mitä teen hiilen suhteen.
   Alkuperäisessä oletuksessani en ollut laskenut mitään hiili bullmarkkinaa näin nopeasti, vaan puhtaat ostajan markkinat vuosien ajan kun sokeat myyjät myyvät. Tämä viherpesu myynti on jatkuvaa, mutta ei tarpeeksi voimakas yliajamaan hetkellistä bull markkinaa.

   Kuitenkin, tärkeämpi osa oletuksiani on tämä: Viherpesu ja ESG rajaa ulkoista rahoitusta, estää kaivosprojekteja etenemästä ja tekee omistajista haluttomia hyväksymään enemmän ja enemmän omasta pääomasta tehtäviä investointeja (varsinkin kasvuun).
   Tämä oletus näyttää tällä hetkellä pitävän paikkaansa myös bull markkinassa. Jos tässä bull markkinassa esim investoidaan kassavirtoihin nähden reilusti alle puolet aiempiin sykleihin nähden, on pääteesi läpäissyt realiteettitestin.
   Se tarkoittanee esim MET hiilen näkökulmasta että jos talous hidastuu, hiilen hinta laskee ja yhtiöiden arvot laskevat jälleen (ne mielestäni haluavat syyn laskea). Mutta seuraava pohja on paljon miedompi kuin aiemmin, koska investointejen puute tarkoittaa ettei samalla kun kysyntä laskee, tule merkittävää uutta tuotantoa. Se myös mielestäni johtaa siihen, että seuraava bull market tulee vastaan nopeammin kun kysyntä piristyy ja se voi johtaa korkeampaan hintaan.
   Tässä bull markkinassa vieläpä hienoa on että esim ARCH on ilmaissut selvästi että sen prioriteetti 1. on maksaa velkansa, 2. vahvistaa tase ja 3. kattaa thermal sectionin tulevaisuuden sulkemiskulut jo nyt. Kaikki nämä ovat tulevaisuuden omistajille arvoa luovia toimenpiteitä, joiden en usko merkittävästi palvelevan yhtiön arvoa tässä syklissä.
   Se myös tarkoittaa että seuraavassa syklissä yhtiö todella on valmis ostamaan omia osakkeitaan ja jakamaan osinkoja, jotka ovat tämän sijoituksen lopullinen tavoite.

   Uskon että jos maailma toteutuu ylemmän mukaisesti, seuraavan laskusyklin odotus tuottaa ylisuuret tuotot erittäin maltillisella riskillä. Nyt taas, kun media kirjoittaa hiilestä ja energia alkaa olla main stream, on tuotto-riski suhde mielestäni liian heikko hiilelle…vaikkakin Q3-2022Q2 näyttäisi MET tuottajilla esim olevan erittäin vahvaa kassavirtaa enkä ihmettelisi jos 6kk tästä ARCH on +50% kun Leer South on nyt tullut tuotantoon ja isommilla hinnoilla solmitut sopparit kirjautuu Q3-Q4 aikana.
   Silti odotan.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s