Uraanifundamentit vahvemmat kuin koskaan

Suurin osa raaka-aineista on suoria kulutus-tuotanto yhtälöitä. Maailma tuottaa X, kuluttaa Y ja epätasapaino X:n ja Y:n välillä johtaa lyhyellä aikajänteellä hintareaktioon, joka kuten öljy, maakaasu ja hiili näyttävät voi olla nopea ja massiivinen.

Uraani on täysin erilainen peto. Inventaariot ovat suuria ja vaikeasti määritettäviä, tästä johtuen vaje voi kehittyä vuosia ennen massiivista hinnan liikettä. Kulutus ei myöskään = kysyntä ja tarjonta ei ole sama kuin primaarinen kaivostuotanto.

Kuitenkin se mitä 2016- jälkeen on kehittynyt on erinomainen sijoituskeissi, joka on parantunut sekä sentimenttien että fundamenttien näkökulmasta.

Lyhyt historiikki

2011 Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen ydinvoimaloita massa suljettiin (suurimpina Japanin > 50 voimalaa ja Saksan voimalat 2012-2022). Tämä loi merkittävän kysynnän alenemisen.

Samaan aikaan tuotanto kuitenkin nousi kiitos 2005-2011 uraanin härkämarkkinan, jonka aikana uraanin hinta lähes 14-kertaistui insentivoiden massiivisen investointi aallon. Uraani on homogeeninen tuote ja kaivostoiminta on pääoma intensiivinen ala. Ylitarjonta painaa hintoja alas ja uraanin hinta vajosi 135$/lb (pauna) hinnasta noin 18$/lb 2016.

2011- ympäristö ei insentivoinut uutta tuotantoa. Keskimääräiset kaiken sisältävät tuotantokustannukset olivat minimissään 50$/lb tasolla. Uuden kaivoksen insentiivi hinta oli merkittävästi korkeampi.

Ja kuten syklisillä aloilla aina, halvat hinnat ovat paras lääke halpoihin hintoihin. Kaivokset ehtyvät, tekevät konkursseja, uutta tuotantoa ei tuoda linjoille ja kun tuotanto on supistunut tarpeeksi, on seuraava härkämarkkina valmis alkamaan.

Uraanimarkkinat siirtyivät vajeeeseen ja nyt 2011-2017(18) vuonna luotuja inventaarioita on poltettu.

“Post-Fukushima, we had high levels of inventory in the market which provided flexibility… That flexibility is now gone.” – COO of Urenco

Kiinnostavaa viime härkämarkkinassa oli se, että uusia isoja kaivoksia oli kuitenkin tulossa linjoille. Uusia reaktoreja puolestaan ei juurikaan. Markkina ei ollut vajeessa, mutta voimaloiden alhainen inventaariotaso ja muutama lyhytaikainen tarjontashokki (mm. Cigar Lake kaivoksen tulva) ajoivat kysynnän ylikierroksille. Voimalat solmivat merkittävästi oman kysynnän ylittävästi pitkiä sopimuksia, tavoitteena taata oma polttoaine sekä kasvattaa inventaarioitaan.

Tänään tilanne on toinen. Uusia suuria kaivoksia ei ole tulossa linjoille. Reaktoreja puolestaan on. Ja markkina on vajeessa, massiivisessa sellaisessa.

Kysyntä ja tarjonta yhä koko keissin avain

Hyvin ympäripyöreästi maailma kuluttaa 180-185mlbs (mlbs = miljoonaa paunaa) uraania vuodessa. Maailman kaivokset tuottavat tänä vuonna 130mllbs (+-5%). Tämä luo primaarisen vajeen, joka on huikean korkea 25-30%. Haastan ketään löytämään yhtä massiivista vajetta muista raaka-aineista.

Tämän päivän spot hinta 50$/lb ei ole vieläkään riittävä aidon investointi aallon alkamiseksi. Inflatorisessa ympäristössä markkinatasapaino hinta lienee 75$/lb tuntumassa. Poikkeuksia kuten Global Atomicin Dasa on, mutta ne tulevat lähinnä korvaamaan tällä vuosikymmenellä ehtyviä kaivoksia. Markkinatasapaino saavutetaan vain hinnoilla, jotka kattavat 100% kulutuksesta joten viimeisen tarvitun paunan tuotantokustannus määrää tasapainohinnan…ja kaikki tätä hintaa halvemmalla myyvät tuhoavat osakkeen omistajien omaisuutta.

Primaarisen kysynnän rinnalla Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) on ostanut ensimmäisen vuoden aikana > 40mlbs paunaa varastoonsa. Tämä on noin 30% kaivostuotannosta. SPUT:n ostot + primaarivaje ovat yhteensä huikeat 50%.

Aiemmin markkinoille 20-25mlbs paunaa tuottaneet sekundaariset lähteet (suurimpana underfeeding, jossa rikastamoiden ylikapasiteetin takia pystyttiin köyhdyttämään uraania poikkeuksellisen matalalle tasolle) ovat kuihtuneet. Venäjän aloittaman sodan takia underfeeding on muuttumassa overfeeding moodiin kun Venäjän rikastamokapasiteetti on “poissa käytöstä”, eli sen sijaan että rikastamot tuottavat ylimääräisiä paunoja markkinoille, niistä voi tänä vuonna tulla kysyntää lisäävä elementti.*

*Tämä aihe ansaitsisi oman tekstinsä, mutta todella lyhyesti rikastamo saa kaivoksista luonnollista uraania, jonka U235 pitoisuus on 0,7%. Rikastamo luo rikastettua uraania, jonka U235 pitoisuus on 3-5% ja köyhdytettyä uraania U235 0,1-0,5%. Köyhdytettyä uraania voi köyhdyttää lisää, mikäli rikastamoilla on ylimääräistä kapasiteettia. Näin luodaan lisä paunoja, jotka eivät ole taloudellisia, mutta rikastamolle kannattavampia kuin kapasiteetin käyttämättä jättäminen. Tätä prosessia kutsutaan underfeedingiksi.
Kun rikastamoiden kapasiteetti vähenee, underfeeding vähenee. Jos rikastamoiden kapasiteetti ei riitä tuottamaan haluttua määrää rikastettua uraania normaali köyhdytysasteella, voidaan uraania köyhdyttää vähemmän, jolloin samalla kapasiteetilla voidaan tuottaa enemmän rikastettua uraania, mutta silloin tarvitaan enemmän luonnollista uraania (0,7%) rikastamoille i.e. overfeeding.

Aiemmin oli realismia että kun uusi sopimussykli alkaa, vajoaa sekundaaristen lähteiden tuottama 20-25mlbs alle 10mlbs tasolle. Nyt, ainakin 12kk jänteellä underfeeding -> overfeeding voikin heilauttaa 20-25mlbs sekundaarisen tarjonnan, 5-15mlbs kysynnäksi.

Summa summarum ballpark luvuilla:

 • Kulutus 180mlbs
 • Finanssimarkkinoiden ostot 40mlbs
 • Kaivostuotanto 130mlbs
 • Sekundaarinen tuotanto 5mlbs (lasken sekundaariset yhä positiiviseksi lähteeksi)

Vaje 85mlbs eli lähes 50%.

MIKSI HINTA EI NOUSE?!?

Hypätään hetkeksi voimalan polttoaineen ostajan rooliin. Tarvitsemme 2025-2035 vuosina 2mlbs uraania per vuosi. Mutta emme oikeastaan tarvitse uraania, vaan rikastettua uraania.

Hankintaketjumme ei ala uraanista, vaan polttoainesyklin viimeisestä vaiheesta.

Varmistamme ensin että meillä on riittävästi kapasiteettia valmistaa polttoaine sauvoja, rikastuttaa uraania, jne.
Uraanin rikastaminen myydään SWU (seperate working unit) yksiköissä. SWU kapasiteetin hankkiminen (Venäjä iso peluri) on iso kysymysmerkki.

SWU:n määrä ja hinta ratkaisevat lopulta tarvitsemmeko 1,9 vai vaikkapa 2,3mlbs uraania per vuosi (sekä tarvitun conversion määrän, jossa uraani (yellow cake)) muutetaan UF6 kaasuksi.

Silloin täydellisesti oppikirjan mukaisessa syklissä, oletus on että ensin SWU hinnat lähtevät nousuun. 

SWU:n hintaa seuraa konversion hintojen nousu.

Aiemmat chartit ovat vähintäänkin meluisia, koska kyseisten vaiheiden kapasiteetti ja geopolitiikka sotkevat asioita, mutta sodan vaikutuksen näkee merkittävänä kilpajuoksuna ei-Venäläisen konversio ja rikastamo kapasiteetin varmistamiseksi. Viimeisenä dominona tulee uraanisopimusten solmiminen.

*Oli pakko käyttää tätä Katusan charttia, koska tuo to the moon —> ? viiva saa minut hymyilemään.

Kun voimalat ovat saaneet selvyyttä rikastamo ja konversio kapasiteetteihinsa, on aika tulla lopulta, ainakin 5 vuotta myöhässä uraanikaivosten kanssa puheille. Viimeisinä vuosina voimalat ovat solmineet hädin tuskin 100mlbs edestä sopimuksia, mutta nyt neuvotellaan 2025-2035 vuosista.
Ja sopimuksia ei tule riittämään kaikille. Ei lähellekään.

Voimme voimalana olla tilanteessa, jossa tarvitsemmekin 2,1 mlbs per vuosi vs. olettamamme 2mlbs. Saamme 1mlbs vanhoista kaivoksista ja 1,1mlbs pitäisi saada uusista tai uudelleen käynnistettävistä kaivoksista. Inventaariomme ovat laskeneet jälleen kuten 2000-luvun alussa ja meille iskee hätä. Emme voi solmia vain 1,1mlbs pa sopimusta yhden toimijan kanssa. Mitä jos kaivos X viivästyykin vuosia ja tuotantomäärät ovat alle suunnitellun?

Joudumme jakamaan ostomme joukolle kaivoksia ja ostamaan yli tarpeemme taataksemme inventaariotason nousun sekä suojataksemme polttoaineen saatavuuden tilanteessa, jossa kaivos X ei valmistu tai geopolitiikka sotkee toimitukset maasta Y.

Uskon että nykyinen voimalakanta joutuu nostamaan ostojensa määrän 200-250mlbs tasolle seuraavina vuosina. Samalla SPUT sekä mm. Kazatompromin tukema Aasian markkinoille suunnattu uusi fyysisen uraanin rahasto imuroivat uraania luoden kysynnän lähteen, jota ei voi mallintaa kauniisti exceliin.

Ja siksi, anteeksi hyperbolinen ilmaisuni, kaikki luvitetut projektit tarvitaan linjoille. KAIKKI.

Melua, kohinaa ja muutama Signaali

Suurin osa uutisoinnista on melua. Puhdasta kohinaa, ilman kontekstia. Belgia sulkee ydinvoimaloita. Saksa sulkee voimaloita. Japani haluaa uudelleen käynnistää vanhat voimalansa ja miettii rakentavansa uusia. Kohinan ongelman on tietää mikä on signaalia ja mikä ei. Mitä on leivottu kysyntä-tarjonta malleihin ja mitä ei.

Viime vuosina signaalit ovat olleet käytännössä yksinomaan sijoituskeissille suotuisia. Ydinvoiman liittäminen EU:n vihreään taxonomiaan, Yhdysvaltojen tuki vanhojen voimaloiden ylläpitämiseksi ja pienreaktoreiden saama tuki ja kiinnostus ovat kaikki positiivista viestiä politiikan puolelta ja helpottaa varsinkin pitkien sopimusten solmimista. Voimaloiden sulkemisia on tapahtunut oletettua vähemmän ja mm. Kiinan tavoite rakentaa 150 reaktoria 15 vuoden aikana on huikea.
Uraanikeissin ydin ei koskaan ole ollut kysynnän kasvu, se on ollut vaje ja hinta jolla vaje voidaan poistaa. Mutta vuosien aikana vajeen rinnalle on tullut kysyntä tarina, sekä sentimentin muutos…joka ei sikäli määritä pitkien sopimusten hintoja, mutta vaikuttavat mahdolliseen yhtiötasolla nähtävään valuaatioon härkämarkkinassa.

Suurin signaali viime vuosina on silti yhä ollut mielestäni SPUT ja sen atm mekanismi. Kuten SPUT:sta aikanaan kirjoitin, se on mekanismi, joka nostaa todennäköisyyttä sille että uraanimarkkinoilla nähdään massiivinen ylilyönti, sekä ylilyönnin todennäköistä skaalaa. SPUT ei ollut katalyytti itsessään.

Energiakriisi on tailwind uraanille

Oil and Gas investments crashed by more than 50% between 2014 and today, from $700B to little over $300B. The increases this year are too little, too late.

The real causes of this energy insecurity; under-investment in oil and gas; alternatives not ready; and no back-up plan. -Amin Nasser CEO Aremco

2000 vuonna globaalisesta primaarienergiasta 84% tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla. Tänään fossiiliset tuottavat 81-81,5% energiastamme. Osuus on laskenut suhteellisesti muutaman prosentin, mutta koska energian absoluuttinen kulutus on noussut, on määrä ollut silti kasvussa.

Samalla triljoonien investoinnit tuuli- ja aurinkoenergiaan ovat nostaneet niiden osuuden 1,8% tasolle globaalista energiasta.

Ajatusleikkinä, hiili tuottaa 30% energiastamme. Hiilikaivoksen käyttöikä on 20 vuotta. 5% globaalista hiilentuotannosta ehtyy joka ikinen vuosi. Kun pankit, vakuutusyhtiöt ja lainsäätäjät sanovat kaikille uusille projekteille EI, eivät sijoittajat voi sitoutua rahoittamaan uusia kaivoksia, joilta voidaan vetää toimintaluvat milloin vain. Osingot ovat tähän verrattuna varmaa tuloa. Tulemme näkemään ex-kiina investointejen alenemista. Voisimme juhlia tätä, mutta jos investoinnit hiileen leikkaantuvat esimerkiksi 50% pa tarvitaan vain 2,5 vuotta ja tuottamamme energian määrä vähenee globaalisti noin 2%. Tämä pyyhkii sen mitä aurinko ja tuuli tuottavat 20 vuoden ponnistelun jälkeen, kun puhutaan puhtaasta energian määrästä…ja siitähän energiakriisissa on lopulta kyse.

Öljy megaprojektejen rakennusaika on helposti 6-10 vuotta. Elämme 10 vuotta sitten tehtyjen investointejen harteilla ja kehitysputki on kuivahko. Samalla kun olemme leikanneet 50% öljy ja kaasu investoinneista, uuden barrelin tuottamiseen vaadittu investointi on tuplaantunut.

Nyt poliitikkojen näköpiirissä on 2022 talvi. Sitä paikataan tukemalla kuluttajia = ylläpitämällä kysyntää printtaamisella ja samalla nostamalla fossiilisia tuottavien yhtiöiden veroja = luomalla syitä olla investoimatta. Horisontin tulisi olla tämä vuosikymmen minimissään, sillä ehtyminen + ali-investoinnit ei ole kaunis käsikirjoitus ja poliittiset päätökset on lähes yksinomaan luomassa seurauksista kurjempia.

Energiakriisi tulee olemaan mielestäni pidempi aikainen ilmiö, joka on seurausta viimekädessä ali-investoinneista. Vaikka sota loppuisi tänään ja kaikki palaisi ennalleen, on energia yhä ongelma, johon toki tuo melua lamaan vaipuminen tai kiinan avautuminen.

Sijoituskeissinä uraanille energiakriisi tuo nostetta. Ydinvoiman mahdollistamat inventaarioiden koot luovat siitä kiinnostavan energialähteen geopoliittisesti epävakaammassa maailmassa. Jos energianhinta myös on jatkuvasti korkeampi, nostaa se ydinvoimaloiden kannattavuutta ja maksukykyä uraanista. Kalliiden pitkien sopimusten todennäköisyys nousee.
Energiakriisin jatkuessa näkisin myös että tämä massiivisen epäsuosittu sektori saa isomman allokaation sijoittajien salkuissa ja varsinkin passiivinen raha energiaan tihkuu myös lopulta uraaniin.

Hajonnut levy toistaa itseään

Uraanin tuotantovaje luo fundamentin hinnan nousuun. Hinnan tulee nousta tasolle, jolla insentivoidaan markkinatasapaino + katetaan inventaarioiden kasvatus ja riskien hallinta. Tämä on myös syy, miksi on irrelevanttia keskittyä siihen, millä hinnalla 100 tai 150 ensimmäistä mlbs tuotetaan. Kyse on siitä, millä hinnalla viimeinen tarvittu pauna tuotetaan.

Markkinoiden pieni koko, pitkä vasteaika ja SPUT luovat syyn sille, miksi finanssimarkkinat voivat ajaa hinnan merkittävästi fundamenttien vaatiman tason yli.

En ole pidempään aikaan kirjoittanut uraanista. Haluan keskittyä signaaleihin, en meluun. Maailmassa on tarpeeksi päivän kuumasta uutisesta kertovia ihmisiä, luomassa lopulta vain lisää melua. Todellisuudessa tämän keissin ydin on hyvin muuttumaton, siksi koen itseni hajonneeksi levyksi, joka toistaa samaa viestiä, mutta viesti on yhä ehjä.

Olen yhä vahvasti keississä kiinni. Se on meluisa, varsinkin markkina-arvojen osalta, mutta fundamenttien puolesta se on hyvin selkeä. Ja se on yhä kiinnostavimpia keissejä mitä markkinoilla näen ja vaikka se onkin tuottanut itselleni jo merkittävästi ylituottoja, uskon että ylituotot jatkuvat niin kauan kun näen ydinkeissin olevan ehjä.

2020 Uraanikeissi on ehjä

Jos uraanikeissi ei ole tuttu, älä aloita tästä. Uraani osa 1. Miksi uraanin hinnan täytyy nousta on merkittävästi parempi primer aiheeseen.

Uraanikeissi on hitaasti liikkuva, kunnes se ei ole sitä. Tämä on nähty useamman kerran historiassa.

Uraani härkämarkkinat ovat olleet hyper agressiivisia. Ja kuten kaikilla tuotteen puolesta homogeenisilla ja erittäin pääoma intensiivisilla markkinoilla, bullmarket on johtanut lähes poikkeuksetta ylituotantoon (johon toki myös Fukushima ja Japanin 50 reaktorin sulkeminen vaikutti ratkaisevasti).

Ylituotanto romauttaa hinnat ja luo tilanteen, jossa uutta tuotantoa ei tule. Samalla kaivokset ehtyvät luoden pohjan seuraavaan sykliin.

uranium price graph emb

Uraani on ainut polttoaine, jota voidaan helposti varastoida vuosien tarpeiden edestä ja uraani inventaarioiden takia vaje ei johda välittömästi hintojen nousuun (toisin kuin vaikkapa hiilessä, jota säilytetään vain muutamien viikkojen varastoja*). Ylituotantoa ei käytetä, se kasaantuu inventaarioiksi, jotka poltetaan ajankanssa.

(*7 gramman uraani polttoaine ”rae” vastaa energiatiheydeltä 1,7 tonnia hiiltä. Uraania on hyvin helppoa säilöä vuosien tarpeiden edestä pieneen tilaan.)

Tarjonta puoli voikin tuhoutua pidempään kuin kukaan uskoo kasvattaen vajetta, kunnes kamelinselkä katkeaa (mobiilit inventaariot kuihtuvat ja tuotantoa on niin vähän että pitkäaikaisista sopimuksista tulee pula).

Uutta tuotantoa ei tuodakaan linjoille vuodessa, eikä kahdessa ja äkkiä voimalat, jotka ovat eläneet yltäkylläisyydessä, jossa uraania ei kannata varastoida useiden vuosien tarpeen edestä, päättävätkin kasvattaa varastojaan (eli ostaa yli 1x tarpeensa).

Esimerkiksi ainoan merkittävä uusi uraanikaivoksen, Rosatomin (Armz) kaivos numero 6, rakentaminen aloitettiin 2018. Sen oletetaan (toivotaan) olevan linjoilla 2023-2024, jolloin se tuottanee 4,6 miljoonaa paunaa (Mlbs) uraania. Tämän jälkeen uraani rikastetaan ja jalostetaan polttoainesauvoiksi, jotka ovat reaktoreissa 2025-2026 eli 7-8 vuotta rakentamispäätöksen jälkeen.

Siksi ydinvoimalat myös tekevät pitkäaikaisia (5-10v) sopimuksia…ellei mobiileja inventaarioita ole paljon, jolloin spot markkinat ja mid-term treidaajat ovat preferoitu sopimuspartneri (lyhyet sitoumukset ja halvemmat hinnat). Tämä on se miten markkinat ovat toimineet viimeiset pari vuotta kun 2006-2013 solmitut pitkäaikaissopimukset ovat alkaneet päättymään.

Mobiilit inventaariot voivat mahdollistaa saman jatkumisen yhä 2020, niiden määrän arvioiminen on uskomattoman haastavaa, mutta on myös fakta että ostajien (USA ja Eurooppa) täytyy tulla pian pöytään.

Haluan antaa kuvaa, step by step, siitä miltä sopimus pöytä näyttää. Kiinasta tulee suurin uraanin kuluttaja hyvin nopeasti. Kiinan hallinnoima uraani menee heidän omaan käyttöönsä. KazAtompromin (Kazakstan) tuotannosta puolet menee Kiinalle (Kiina kasvattaa inventaarioitaan) ja loppu kasvavissa määrin Intiaan ja Venäjälle.

S in 2028
Kaavio oletuksella ettei MacArthur River tule linjoille (i.e. hinta ei nouse). Cigar Lake suljetaan 2028. Mikäli se tulee, nouse länsimainen tarjonta 18mlbs eli 25% tasolle markkinoista.

10 vuoden sopimus kiitos

Haluan nostaa käteni ylös ja sanoa, että ennen World Nuclear Associationin (WNA) 2019 raporttia käytin kysyntä lukuna 190-195Mlbs ja heuristiikkana 1GW kapasiteettia on 0,5Mlbs uraanin käyttöä. Näen monessa tekstissä myös 200mlbs kysyntänä ja vajeena jopa 40-50mlbs lukua.

Nämä luvut eivät lopulta täsmää informaatioon, mitä voin löytää virallisimmista lähteistä. Käytänkin siis kaikessa jatkossa WNA reference keissiä perus oletuksena kysynnästä.

Production est

Tarjontaa WNA ei ole koskaan edes kaukaisesti osannut ennustaa, sillä WNA ei saa käyttää hintaa ennustuksissaan, jolloin heidän tarjonta skenaariot ovat riippumattomia hinnasta. Esimerkki 2015 vuoden raportista, jossa täysin romahtaneesta hinnasta huolimatta WNA ennusti tarjonnan kansvavan ja alin skenaariokin oli täysin yli optimistinen.

2015 future production

Näitä oletuksia käyttämällä päästään tilanteeseen, jossa olemme nyt vaatimattomassa 8Mlbs vajeessa (eli 4,5%).

-Kysyntä 2020 175Mlbs

-Tarjonta 167Mlbs (sekundaariset MOX 7Mlbs ja underfeeding 23Mlbs) ja kaivostuotanto 137Mlbs.

Mutta perspektiivi ei ole 2020. Kyse on jatkuvasti markkinasta, jolla keskiössä ovat pitkät sopimukset ja kyky turvata polttoaine (jonka hinta merkitys ydinvoimassa on pieni) reaktoreille, joiden sitoma pääoma on erittäin korkea.

Esimerkiksi Japanilaiset Itochu ja Marubeni solmivat juuri (joulukuu 2019) Uzbekistanin Navoi Miningin kanssa US$636,4 m ja US$510,1m sopimukset 2023-2030 tehtäville toimituksille.(https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Uzbekistan-signs-U-supply-deals-with-Japanese-firm)

Joten rakennetaan 15 vuoden malli ja keskitytään pätkään 2020-2030.

Lisään ylempiin oletukseen Intian ja Kiinan tuotannon kasvua yht. 9Mlbs ja poistan Ranger (2020), Cominak (2021) ja Cigar Lake (2028) kaivokset niiden ehtymisen takia. Lisään Kazakstanin tuotantoon 12Mlbs (2020-2023), mutta ajan sitä alas 10Mlbs (2024-2028) mennessä.

Rössing (4-5Mlbs) on tarkoitus sulkea 2025. Tämä ei uskoakseni tule tapahtumaan. CNNC osti Rössingin Rio Tintolta ja uskon että CNNC jatkaa Rössingin käyttöikää 2030 luvun loppuun. En siis poista Rössingiä laskelmasta, vaikka sen on ilmoitettu sulkeutuvan 2025.

SD simple

Tiedämme kuitenkin että kysyntä ei ole yhtä kuin kulutus. Kiina kuluttanee noin 22Mlbs tänä vuonna. Silti voin olla melko varma siitä, että Kiinalaisten ostot ovat 40-50Mlbs tasolla. KazAtompromin tuotannosta >50% (n. 15Mlbs) menee Kiinaan. Uranium One ilmoittaa Kiinan top 3 asiakkaakseen, samoin RosAtom. Tämän lisäksi CNNC omistaa mm. Husabin Namibiasta ja Kiina pitää tuottamansa n. 7,000tU eli 18Mlbs (Tt*1,17/,453=Mlbs).

Kiinan inventaario vaatimus lienee 7x vuotuisen kulutuksen, mutta käytän varmuudeksi 6 vuotta ja 350Mlbs nykyisenä inventaariona (luvun tulisi olla konservatiivinen ja toivottavasti liian suuri, varsinkin huomioiden että osa Kiinan inventaariosta on puolustusvoimien inventaarioita ja siksi HEU muodossa voimaloiden käyttämän LEUn sijaan).

Chinese U buying

Kiina voisi periaatteessa olla tekemättä inventaario ostoja 2029 vuoteen asti, mutta tämä luultavasti loisi mahdottoman tilanteen tuotantopuolelle, joten on oletettavampaa että Kiina jatkaa yliostojaan, jotka nyt lienevät lähemmäs 30Mlbs pa. 2020.

(Olen kirjoittanut Kiinan ydinvoiman kasvatushankkeesta aiemmin tekstin Kiina ja ydinvoima.)

Kiinan yliostot ja sopimusten päättymiset ovat tarkoittaneet että varsinkin USA ja Eurooppa polttavat inventaarioitaan:

eia
USA – Inventaarioiden poltto kiihtyy joka vuosi ja on vajonnut 2016-

pic 1
EU alueen inventaariot kutistuvat osin myös siksi että mm. Saksan suljettavat reaktorit vain polttavat inventaarionsa nollaan ja kokonais kysyntä EUssa laskee. Silti inventaario/kapasiteeti suhde on myös kutistunut 2016-.

Otan edellisen kysyntä-tarjonta taulukon ja lisään siihen Kiinalaisten inventaario-ostot, maltillisina.

SD with Chinese buying

Maailmassa on joukko Care&Maintenance kaivoksia, jotka suljettiin heikon uraanin hinnan vuoksi. Nämä voidaan bear-case hengellä avata ”sormia napsauttamalla” (vaikka mm. Cameco sanoi että MacArthur Riverin ylösajoon vaaditaan minimissään 4 vuotta (ja jälleen +2v jotta polttoaine on voimaloiden käytettävissä).

Haluan lisätä tähän myös sen että monet näistä toimijoista, kuten Cameco ovat ilmoittaneet että sopimusten pohjahinnat alkavat neljällä (i.e. >40$/lb) ja jatkuvat siitä ylöspäin. Paladin Energy (Langer Heinrich) tarvitsee 50-60$/lb eli >100% nykyistä korkeamman hinnan avatakseen.

(Jos haluat ymmärtää mitä mm. Paladinin kaltainen toimija voi ansaita 50-60$/lb tasolla, voit lukea Crux Investorin sivuilta tekstini Investigating The Earning Potential of Paladin Energy).

Lisätään edelliseen malliin kaikki ”Idling” tuotanto (+lisäsin USA hallinnolle ostoja 3mlbs pa. 2021-2030).

SD with idling

2030 vuonna vaje on yhä 36Mlbs ja kumulatiivinen vaje 246Mlbs.

Uraania toki löytyy maasta ja voin listata 150Mlbs pa edestä uutta tuotantoa, josta suurin osa tosin on epärealistista, luvittamatonta ja äärettämän epäekonomista.

Mutta kaiken tämän uuden tuotannon linjoille tuontiin vaaditaan huikeasti pääomaa. Huikeasti tarkoittaa tässä helposti 10x kyseisten yhtiöiden markkina-arvon verran.

Kun uusi sopimussykli lähtee käyntiin, tulee länsimaiset (+Korea ja Japani) olemaan pulassa 2025-2030 saatavuuden kanssa. Ilman merkittävää uutta tuotantoa sopimuksia ei löydy kaikille. Tämä luo myyjän markkinat.

Eli tiivistettynä:

 • C&M kapasiteettia ei tuoda linjoille ilman merkittävästi (80-150%) korkeampaa hintaa.
 • Uutta tuotantoa ei tuoda markkinoille ilman merkittävästi korkeampaa hintaa.
 • Kulutus ja kysyntä eivät ole sama asia. Kun narratiivi tilanteesta muuttuu myös länsimaiset reaktorit ovat ”restockanneet” eli kasvattaneet inventaarioitaan.
 • Kiinalaisten ostot ovat ehdottomasti kriittisin pala palapeliä. Kiinalaisten täytyy kasvattaa inventaarioitaan.
 • Sopimussykli voi alkaa milloin vain, ja helposti jatkua jonkin aikaa ennen kuin paniikki iskee ostajiin (aiheuttaen merkittävän hinnan nousun), mutta paniikki tulee aikanaan.
 • Mitä kauemmin uraanin hinta on alhaalla, sitä haastavampi tilanne ostajille tulee (sitä kauempana uusi tuotanto on) ja sitä rajumpia liikkeitä näemme.
 • Sijoittajina meidän tulee katsoa vuosia 2025-2030. Liikkeen ylös täytyy tapahtua tätä ennen.

Olen nyt passiiivinen omistaja. Seuraan lähinnä sitä, onko tarina yhä ehjä, se on. Ajoittaminen on mahdotonta, mutta meillä on katalyytit paikoillaan. En ihmettelisi vaikka 2020 ei lopulta tapahtuisi mitään. Rehellisesti, en ihmettelisi vaikka odottaminen jatkuisi 2023 saakka. Siksi olen pysynyt poissa exploration yhtiöistä, jotka tulevat laimentamaan itsensä hengiltä (tai menemään konkurssiin jos seuraava anti ei mene läpi). En tosin olisi yllättynyt vaikka 2020 olisi se vuosi, vaikken paljon painoa tälle annakaan.

Mutta vaikka odottaminen on vaikeaa, odottaminen tulee tarkoittamaan rajumpaa liikettä kun liike tapahtuu.

Laimeneminen on odottamisen suurin hinta.

Tarina on ehjä. Olen positioinut itseni. Istun ja odotan.

Tämä on asymmetrinen sijoitus.

GoviExn kurssi oli C$0,09/ osake joulukuussa 2016. Pieni hype nosti GoviEx.n kurssin C$0,39 helmikuussa 2017. Tämä oli 333% nousu 2-3 kuukauden sisään, ilman todellista muutosta markkinoissa, tilanteessa, jossa maailma ei ollut alituotannossa ja inventaariot olivat suuremmat.

 

Päättömiä yksityiskohtia:

En tiennyt miten ujuttaa näitä kirjoitukseen, joten teen vain lisäyksen. En voi välttää potentiaalisesti väärän informaation levitystä, mutta ajan kanssa käyn aina dataani läpi ja pyrin keissin edetessä validoimaan dataa useasta lähteestä. Olen jakanut tämän (usein jaetun) kuvan blogissani. Kuva on 2018 vuoden tilanne.

Se kuvaa sopimusten päättymistä. USAn kohdalla data näyttäisi oikealta. Euroopan kohdalla ei.

LT

European Nuclear Energy Agencyn dataa käyttämällä löydän Euroopan tilanteesta kyseisen kaavion. Tämäkin on osin vanhentunut, sillä tämän jälkeen Ranska ilmoitti jatkavansa reaktoreidensa käyttöikää 30-luvulle. Ranska ilmoitti aiemmin ajavansa ydinvoimaa pikkuhiljaa alas 2025-, mutta päätöstä potkittiin 10 vuotta eteenpäin. Emmanuel Macron ei halunnut tehdä pidempää päätöstä, mutta ymmärsi ettei ydinvoiman alasajo ja ilmastotavoitteiden yhteensovitus onnistu, eli potki seuraajiensa riesaksi, koska ei myöskään halunnut tehdä pidempää päätöstä.

ESA natU coverage 2019-2027

Pääsen tästä tilanteeseen, jossa Eurooppalaiset voisivat periaatteessa pysyä pitkäänkin pois sopimuspöydistä ja vain elää inventaarioilla ja jo voimassa olevilla sopimuksilla.

European utility coverage
Taulukko oletuksella, jossa Ranksa alkaa sulkemaan voimaloita 2024-

Kun Ranskan päätös huomioidaan, on deadline 2023-2025 uusille sopimuksille. Kun USAlaiset reaktorit alkavat ostamaan, oletan kuitenkin että myös Eurooppalaiset alkavat solmimaan uusia sopimuksia.

Halusin kuitenkin tuoda tämän esille, sillä tämä on lisävalidointia sille, ettei 2020 välttämättä ole monen uraanihärän odottama ”se” vuosi. On myös vähintäänkin kohtuullista korjata itseään julkisesti kun siihen on aihetta.

USAlaiset ovat kriittisemmässä tilassa, mutta spot-markkinoille tulee uutta materiaalia, mm. 8Mlbs Australian Olympic Damin tuotanto (jonka BHP vain myy spottiin piittaamatta hinnasta). Tämän ja mobiilin inventaarion varassa US voimalat voivat potkia palloa vuoden pari eteenpäin (vaikkakin lopulta huonoin seurauksin (mutta me lajina olemme eksperttejä sillä saralla?)).

Uraani osa 5. Re- ja destocking

Tämä on yksi kriittisimpiä uraanin fundamenttikeissin paloja, mutta osoittautui erittäin vaikeaksi kirjoittaa auki. Toivon että punainen lanka kuitenkin löytyy.

Kulutus ei ole yhtä kuin kysyntä

Uraani ei ole kuten muut metallit. Sitä ostetaan inventaarioon, usein monien vuosien tarpeiksi ja sitä ostetaan pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Joidenkin maiden, kuten Japanin tapauksessa jopa 10 vuoden inventaariot ovat normi. Eikä ihme. Tie uraanin louhinnasta rikastetuksi ja jalostetuksi polttoainesauvaksi kestää helposti 24kk. Reaktoreihin ladataan ”fuel load” joka vaihdetaan vain parin vuoden välein ja yleensä seuraava fuel load on jo valmiina inventaariossa.

Viimeiset vuodet globaali uraanin tuotanto on ollut ylijäämäinen.

Tilanne

Arvioisin kuitenkin että lähes koko ylijäämä on päätynyt Kiinan inventaarioihin, joiden koko ei tule tulevaisuudessa laskemaan vaan mieluummin entisestään nousemaan (käsittelen tätä aiemmassa tekstissäni Kiina ja ydinvoima).

Samaan aikaan, 2015 lähtien länsimaalaisten voimaloiden inventaariot ovat kutistuneet. Länsimaisilla voimaloilla inventaariot ovat 2-3v tasoa, eli hyvin lähellä aivan minimiä, huomioon ottaen polttoainesyklin pituus. Alentuneet inventaariot, yhdistettynä loppuviin pitkäaikaissopimuksiin luo kiinnostavan yhdistelmän ja ovat uraanikeissin katalyytti.

Polttoaineen ostajat eivät ole tyhmiä, mutta he ovat Fukushiman jälkeen eläneet maailmassa, missä on paljon spot-markkinoilla olevaa inventaariota ja pitkäaikaissopimusten päättyessä mahdollisuus uusia sopimukset carry tradereiden kanssa keskipitkinä*.

*Carry trade toimii karkeasti näin. Markkinoiden ulkopuoliset treidaajat näkivät tilanteen, jossa spot markkinoille dumpattiin uraania ja uraanin hinta vajosi. He alkoivat solmimaan, joskus täysin suojaamattomasti, keskipitkiä 2-3v sopimuksia voimaloiden kanssa, ostaen raaka-aineen suoraan spot-markkinoilta. Tämä oli täysin uusi ilmiö uraanimarkkinoille.

Voimaloille, joiden pitkäaikaissopimukset olivat päättymässä tämä mahdollisti suhteellisen edullisen uraanin hankinnan lyhyillä sopimuksilla. Carry trade toimii jos raaka-aine laskee ja sitä saa helposti spot-markkinoilta. Se kuihtuu jos spot-markkina kuivuu tai raaka-aineen hinta nousee.

Nyt spot markkinat ja carry trade ovat kuihtumassa.

Tilanteen muuttuminen tulee tulemaan tylynä yllätyksenä polttoaineen ostajille. 2006 polttoaineen ostajat arvioivat että 12kk päästä uraanin hinta olisi 35$/lb. Todellisuus olikin 135$/lb.

Destocking & restocking

Jos minulla on voimala, jossa on kolme 1GW reaktoria, tarvitsen minimissään 3Mlbs eli 2v inventaarioita. Tämä on dollareissa noin 120 miljoonaa inventaarioon sidottua pääomaa (40$/lb). Osa, jopa merkittävä osa tästä on kuitenkin jo reaktoriin ”tankattuja” polttoainesauvoja.

Voin pitää inventaariot minimissä jos polttoainesyklissä on riittävästi jalostuksessa olevaa polttoainetta, uraania voi helposti ostaa lisää ja jos minulla on paikallaan toimitussopimus, joka kattaa tarpeeni (ja luottamus että toimittaja voi tarvittaessa ostaa spot-markkinoilta vajeen, esim tuotanto-ongelma tilanteessa).

Konservatiivisuus ei kannata, sillä jos kantaisin 4 vuoden inventaarioita, joutuisin investoimaan 40$/lb uraanilla 120 miljoonaa dollaria lisää inventaarioihini. Tämä on se mentaliteetti, jonka USAlaiset ja Eurooppalaiset ovat omaksuneet.

Ja niinpä viimeiset vuodet voimalat ovat purkaneet inventaarioitaan (destocking).

Paradigman muuttuessa asiat voivat joskus kääntyä nopeasti. Näin kävi 2004-2007 kun voimalat edellisen sopimussyklin alkaessa päätyivät kilpailemaan toistensa kanssa sopimuksista.

Contracting vs uranium price

Markkinoille levisi pelko siitä ettei nykyinen tuotanto riitä ja ettei uutta tuotantoa saada tarpeeksi nopeasti linjoille. Voimalat eivät enää ostaneetkaan vain tarvitsemaansa uraania, vaan alkoivat kasvattamaan inventaarioitaan (restocking) ja ”yliostamaan”, jotta tapahtui mitä tapahtui polttoainetta riittäisi ainakin heille.

Uraanin ei olekaan koskaan ollut kulutus/ostot=1. Esimerkiksi 2010 ostot olivat 50% enemmän kuin kulutus!

Uranium contracting

Historia ei aina toista itseään, mutta se rimmaa. Tällä kertaa reaktoreita on rakenteilla 2 kertaa enemmän kuin viime syklin alkaessa. Uutta tuotantoa ei ole tulossa linjoille ja vaje on merkittävämpi kuin 2004.

2004 vs nyt

Kun sopimussykli alkaa ja kiihtyy 2021- näen restocking ilmiön toistuvan.

Äkkiä puskuri inventaario onkin välttämättömyys, sillä reaktorit eivät saa sammua. Vaikka tuo mainitsemani inventaarioihin sidottava summa on suuri, polttoaineen kustannus on mitätön osa sähkön hintaa.

Maailma myös tarvitsee uutta tuotantoa. Kaivoksen rakentaminen vie helposti >2 vuotta. Tämän jälkeen alkaa louhinta, jossa kestää aikansa. Tekniset ongelmat voivat lisätä helposti useita vuosia tämän päälle. Ja polttoainesykli tämän jälkeen vie vielä 18-24kk. Voimaloiden on pakko ostaa sopimuksia uusilta (ja care&maintenance) tuottajilta, mutta niiden täytyy myös huomioida se riski että toimitukset ovatkin useamman vuoden myöhässä.

Jos olen polttoaineen ostaja ja sopimukseni loppuu niinkin myöhään kuin 2026 en voi vain istua käsieni päällä paradigman muutoksen jälkeen. Minun täytyy alkaa solmimaan sopimuksia vuosia etukäteen enkä voi jättää kaikkea 1-2 tuottajan varaan ja ostaa vain minimi tarvettani. Joudun ostamaan ylimääräistä ja useasta eri lähteestä.

Re- ja destocking ilmiö on uraanikeissin elementti, jota on vaikea kvantifoida, enkä erityisen elegantisti sitä itsekään avannut. Se on kuitenkin erittäin tärkeä ja vaikutukseltaan uskomattoman suuri osa keissiä.

Uraanikeissi toimii minulle ilman ”yliostoja”. Ne ovat puhdasta ekstraa, mutta ekstraa joka tulee toteutumaan.

Ps. Aloin kirjoittamaan siitä, kuinka carry tade, UxC ja tietyt lainsäädännölliset seikat, kuten se ettei sektori analyyseissä koskaan saa puhua hinnoista, vääristää sektoria ja ovat luoneet poikkeuksellisen tilanteen, mutta tekstin venyessä päätin tiivistää. Yksinkertaistan siis tietoisesti, mutta koen ettei tämä yksinkertaistus vääristä tekstin ydintä. Kontekstin osittainen poistaminen saa polttoaineen ostajat vain näyttämään siltä kuin he olisivat tyhmempiä kuin he todellisuudessa ovat.

Uraani osa 2. Uraanivaje ja kysyntä

Kun tämä teksti oli paisunut pitkäksi, leikkasin jälleen raa’alla kädellä. Joten kannustaan laittamaan kommentteihin kysymyksiä, vastaan ja laajennan kuvaa mielelläni.

Pinnallinen tilanne

Uraanin globaali peruskulutus on tällä hetkellä n. 180Mlbs (Mlbs=miljoonaa paunaa). Kokonais kulutus, huomioiden uusien reaktoreiden käynnistämiset*, on lähempänä 190Mlbs.

*Reaktorin käynnistämiseen tarvitaan noin 2,5-3 vuoden polttoaine ”first fuel load”.

Tuotanto kaivoksista on 135Mlbs ja sekundaarisista lähteistä 28-35Mlbs tasolla.

Pääsemme siis 10-15Mlbs vajeeseen 2019. N. 10% globaali vaje on erittäin merkittävä raaka-aine sektoreilla.

Kysynnän kasvu lienee 1-2% tasoa, kiitos Kiinan todella agressiivisen ydinohjelman. Toisaalta länsimaissa on tullut trendiksi että 40 vuoden laskennallisen käyttöiän päähän tulleiden reaktoreiden käyttöikää on pidennetty 60-80v tasolle ja maissa, kuten Ranskassa sulkemispäätöksiä on potkittu 2025 vuodesta 2035 vuoteen.

Suljetut kaivokset ja Kazakstan

Vaje johtuu merkittävin osin siitä, että useita epäekonomisia kaivoksia on suljettu. Uudelleen käynnistettävää kaivoskapasiteettia on 35Mlbs edestä. Myös Kazakstan pystyy nostamaan tuotantoaan noin 12Mlbs (tosin tätä kyseenalaistetaan hyvistä syistä).

Tämä on yksi iso bear-keissi mörkö. Jos vaje on 15Mlbs ja tuotantoa voidaan tuoda linjoille 47Mlbs sormia napsauttamalla, ollaan uudessa ylituotannossa välittömästi hintojen lievän nousun jälkeen.

Kulutus ei ole sama kuin kysyntä

2011 Fukushiman jälkeen Japani sulki kaikki >40 reaktoriaan ja samalla Kazakstan kasvatti tuotantoaan ja pumppasi super halpaa uraania spot-markkinoille.

Tilanne

Mihin tämä ylituotanto meni? EurAtom raportoi Eurooppalaisten ydinvoimaloiden inventaarioita ja ne ovat tippuneet 12Mlbs 2013-2017 (2018 lukuja ei ole, mutta lasku kiihtyy). Sama ilmiö näkyy USAlaisten ydinvoimaloiden inventaarioissa. Eli länsimaiset toimijat ovat globaalista ylituotannosta huolimatta polttaneet inventaarioitaan!

Ylituotanto on mennyt suurelta osin Kiinaan, jonka kokonaisinventaario on kasvatettu 280-420Mlbs* alueelle (*Kiina ei ole maailman reippain raportoimaan tarkkoja lukuja). Merkittävin osa tästä on strategisia valtion hallussa olevia inventaarioita, jotka eivät ole tulossa markkinoille tai kulutukseen.

Kiina kuluttaa 2020 noin 25Mlbs uraania vuodessa, mutta on ilmoittanut rakentavansa 6-8 uutta reaktoria joka vuosi ja uraanin vuotuinen tarve tulee tuplaantumaan. Tämä agressiivinen tavoite ulottuu 2040 vuoteen asti.

Nyt tärkeä matikka osio:

Jos Kiina rakentaa 20- ja 30-luvulla keskimäärin 6 reaktoria (esim Hualong-1)/ v nostaa tämä kulutusta noin 3,3Mlbs per vuosi + 9Mlbs reaktorien käynnistämiseen. Tämän lisäksi ydinvoimalat joutuvat hankkimaan keskimäärin >20Mlbs inventaarioita joka ikinen vuosi, seuraavat 20 vuotta.

Nykyinen inventaario on vain pohja tulevalle inventaariolle.

Tämän lisäksi Intia, Saudi-Arabia (16 reaktorin ohjelma) yms. joutuvat aloittamaan pian inventaario ostot.

Viimeisenä komponenttina nämä uudet ydinvoimamaat tulevat maina hankkimaan strategisia inventaarioita.

Ehtyvät kaivokset

Joukko kaivoksia on tulossa tiensä päähän

Uudet poistuvat
Cominakin kohdalla sulkemispäätöstä aikaistettiin vähän ja Cominak suljetaan vuoden kuluessa.

Vaikka 2025 on yhä ”kaukana” on se uraanin kohdalla aivan kulman takana. 12Mlbs on poistumassa linjoilla hyvin nopeasti ja 15Mlbs lisää (Cigar Lake) 2028.

Tähän kontekstina jos uusi kaivos päätetään rakentaa 2020 se luultavasti on linjoilla 2022 ja täydessä kapasiteetissa useampi vuosi tämän jälkeen. Kun uraani on louhittu, se pitää rikastaa ja jalostaa polttoainesauvoiksi, jossa kestää 18-24kk. Eli kaivoksen rakentamispäätöksestä polttoaineeseen sykli on 4,5-6 vuotta. Suljettujen kaivosten kohdalla ehkä 1-2v lyhempi.

Koontia

Kulutus ei ole yhtä kuin kysyntä. Tämä on oleellisin pointti, mitä haluan tuoda esille. Toinen kriittinen asia on ymmärtää, ettei uutta tuotantoa voi tuoda ”tuosta noin” linjoille, vielä vähemmän muuttaa niiden tuotantoa polttoaineeksi välittömästi kun polttoainetta tarvitaan.

 • Globaalit inventaario ostot lienevät vähintään 20Mlbs tasoa.
 • Primaarinen vaje 15Mlbs (=kulutus-tuotanto)
 • Poistuva sekundaarinen tuotanto >10Mlbs.
 • 20-luvulla poistuva tuotanto 27Mlbs.

Jos Kazakstan tuo linjoille kaiken mitä teoreettisesti voivat ja jokainen care&maintenance kaivos avataan, on maailma silti vajeessa ja uusia kaivoksia tarvitaan. Uutta tai C&M tuotantoa ei kuitenkaan voida tuoda linjoille lähellekään nykyistä hintatasoa. Hintojen täytyy nousta merkittävästi, jotta kasvava vaje voidaan poistaa.

Voimaloiden tulee suunnitella nyt 2025-2030 ostojaan ja inventaariotaan. Uusien kaivosten rakentaminen olisi pitänyt aloittaa eilen, jotta dramaattiselta hintojen nousulta vältyttäisiin.

Miksi uraanin hinnan täytyy nousta?

Pyrin pitämään tekstini lyhyinä, joten skippaan paljon asioita. Kommentoi, kysy ja ehdota täydentäviä aiheita ja pyrin sisällyttämään niitä jatkossa, tai vain vastaamaan niihin välittömästi.

Tämä lienee paras paikka lähteä liikenteeseen, jos olet kiinnostunut uraaniin sijoittamisesta, miksi?

2019 ydinvoiman operoitava kapasiteetti oli MWe398,154. Vuotuinen U3O8 (=yellowcake, eli yksinkertaistukseksi uraani (U)) kulutus on tällä hetkellä noin 180Mlbs (=miljoonaa paunaa).

Maailman primaarinen* uraanin tuotanto tulee 2019 olemaan 135Mlbs luokkaa, eli 45Mlbs alle kulutuksen. *Primaarinen tarkoittaa yksinkertaisesti kaivosten tuottamaa uraania.

Tuotanto on laskenut viimeisinä vuosina joukosta syitä.

 • Operoivia kaivoksia on suljettu. Tämä on poistanut noin 30-35Mlbs tarjontaa markkinoilta. Kaivokset voidaan avata myöhemmin, mutta suljetun kaivoksen ylösajo vie helposti 18-24kk.

poistettu tuotanto

 • Jotkut kaivokset ovat tulleet luonnollisen tiensä päähän (resurssit ovat loppuneet) ja joissain tapauksissa, kuten pian Cominak-kaivoksen kohdalla, kaivos suljetaan muutamia vuosia ennen elinkaaren ”luonnollista” loppua toiminnan epäekonomisuuden takia.Uudet poistuvat
 • Uusia kaivoksia ei ole tullut linjoille vuosiin, koska uraanin markkinahinta on merkittävästi alle tuotantokustannusten.

Kaivosten tuottaman uraanin lisäksi uraania saadaan sekundaarisista lähteistä. Näistä tällä hetkellä merkittäviä ovat:

 • Underfeeding, i.e. Uraani täytyy rikastaa 3,5-5% tasolle sen luonnollisesta 0,711% tasosta (tämä taso viittaa isotooppi U235 määrään uraanissa). Luonnollinen uraani rikastutetaan ja lopputuloksena syntyy polttoaineeksi kelpaavaa 3,5-5% rikastettua uraania ja 0,15-0,35% ”jätettä” (tailings). Jos rikastamoilla on käytössä ylikapasiteettia, ne voivat rikastuttaa tailingssejä ja tuottaa näin 0,711% uraania jota voidaan myydä spotmarkkinoille. Underfeeding on tuottanut markkinoille noin 25Mlbs uraania/v. Tämä luku tulee kutistumaan alle 20M paunan 2020-22 alueella. (Tämä vaatisi pidemmän tekstin, mutta kun uraanin sopimussykli alkaa uudestaan, rikastamoiden ylikapasiteetti vähenee. Myös tailingssien pitoisuus on laskenut jatkuvasti eivätkä länsimaiset rikastamot voi rikastaa alle 0,2% ja Venäläiset alle 0,1% uraania. Yhteenvetona riittää kuitenkin että 5Mlbs poistunee melko pian markkinoilta.)
 • DOE (USA department of energy) myi useana vuotena noin 4-5Mlbs ylimääräisinventaarioitaan markkinoille. Energiaministeri Rick Perry on selvästi ilmaissut että DOE myynnit laitetaan jäihin ja luultavasti loppuvat.
 • MOX polttoaine on karkeasti ydinjätteestä valmistettua polttoainetta, jota voidaan käyttää reaktoreissa. Tämä tulee olemaan ehkä oleellinen osa markkinaa hamassa tulevaisuudessa, mutta nyt MOX tuotanto on lapsen kengissä ja kustannukset näyttävät aina ylittävän odotukset. MOX tuottaa noin 5-7Mlbs/v.

Summa summarum uraanin tuotanto on selvästi alijäämäinen ja alijäämä tulee vain kasvamaan.

Mutta oleellista tälle tekstille on se, miksi uraanin hinnan tulisi nousta.

 1. Tuotantoa ei ole leikattu huvikseen. Sitä on leikattu, koska tuotanto on ollut kannattamatonta nykyisessä hintaympäristössä.
 2. Tuottajat eivät voi edes harkita tuotavansa uutta tuotantoa linjoille ennen kuin uraanin hinta on +40$, mutta yleisemmin +50$ tasolla. Nyt spot on noin 25$/lb.

  cost curve
  Tämä kuvaa sitä, kuinka paljon tuotantoa milläkin hinnalla pääsee ”break even” tasolle. Maailma tarvitsee >160Mlbs primaarista uraanin tuotantoa kysynnän tyydyttämiseksi. Nuo viimeiset projektit tällä käyrällä eivät voi edes kuvitella tulevansa linjoille ennen kuin uraani on +60$/lb tasolla. (Tämä kuva sattuu vain olemaan Boss Resourcen sivuilta, ei tulkittava salakavalaksi suositukseksi.)
 3. Uraanin hinta reaktoreille on lopulta hyvin pieni. Kun hiili- tai maakaasuvoimalan tuottaman sähkön hinnasta 75-85% on polttoainetta, ydinvoimalalle uraani on noin 5-8 prosenttia kustannuksista. Jos reaktorin polttoaine maksaa 10$/lb enemmän, sähkön hinta nousee 0,00053$/ KWh. Jos reaktoriin ei saada polttoainetta, käsissä on miljardien investointi, joka ei tuota mitään.
 4. Jos tuotamme pitkällä aikavälillä vähemmän uraania, kuin kulutamme vaje polttaa inventaariot ja reaktoreita tullaan sulkemaan. Ydinvoima tuottaa 11% maailman sähköstä. Yksinkertaistettuna, jos uraanin hinta ei nouse, valot menevät kiinni.

ydinvoima

Nämä 3(4) syytä antavat kuitenkin vain pohjan sille, miksi sijoittajana nyt olisi kiinnostava aika allokoida rahaa uraaniin. Markkina tarvitsee katalyytin ja sellainen on kulman takana (suhteellinen käsite. Olettaisin 2020-2023 olevan akseli, jolla katalyytti toteutuu).

Uraanin sopimukset

Mainitsin jo että pahin asia mitä ydinvoimalalle voi tapahtua on tilanne, jossa sen kyky saada polttoainetta on vaarassa. Uraanimarkkinat toimivat pääosin pitkäaikaisten sopimusten pohjalta, joissa tietty määrä, esim 0,5Mlbs pa uraania ostetaan 5-10 vuoden pätkälle.

Viimeinen sopimus buumi tapahtui 2006-2012. Nämä sopimukset ovat juoksemassa loppuun ja spot markkinat ovat kuihtumassa.

spot

Pahin tilanne on Euroopassa ja USAssa, jossa pitkäaikaissopimukset ovat loppumassa, oikeastaan paraikaa.

LT

Tämä luo tilanteen, jossa parin vuoden inventaarioista huolimatta ydinvoimaloiden täytyy jälleen tulla markkinoilla ja kohdata todellisuus jossa nykyinen tuotanto ei riitä tyydyttämään kysyntää. Kaivokset, joilla on loppuvia pitkäaikaissopimuksia, eivät myöskään ole valmiita jatkamaan tuotantoa ilman merkittävästi korkeampaa hintaa.

Tilanne
2011 Fukushiman onnettomuus johti Japanin sulkemaan kaikki +40 reaktoriaan ja maailma siirtyi ylituotantoon (samalla kun Kazakstan sylki spot markkinalle valtavan määrän uraania). Nyt, vaikka Japanin reaktoreiden käynnistäminen on ollut oletettua hitaampaa, kysyntä on noussut takaisin pre-Fukushima tasolle ja nousee Kiinan vetämänä.

Viime kerralla vaje johti kilpajuoksuun uraanista ja sopimuksista. Sopimuksia tehtiin 1,5-1,7 kertaa vuotuiseen kysyntään verrattuna, kun ostajat halusivat taata uraanin saatavuuden.

Viime kerralla tilanne oli kuitenkin erilainen. Linjoille oli tulossa muutamia kaivoksia, nyt ei. Myös ydinvoimaloita oli rakenteilla merkittävästi vähemmän kuin nyt…

2004 vs nyt
Tämä on SCoven esityksestä. RosAtomin uraanidivisioona Armz on kuitenkin rakentamassa 4-5Mlbs kaivosta, joka starttaa 2023. Tämä on ainut merkittävä rakenteilla oleva kaivos, mutta mielestäni kuuluu kastiin ”large”, joten tässä olen erimieltä ylläolevan kanssa, joka sanoo ”none”.

Uraanin hinnan on noustava, koska jos hinta ei nouse seuraavina vuosina 2-3 kertaisesti, tuotanto supistuu tulevina vuosina merkittävästi lisää ja ydinvoimaloilta loppuu polttoaine. Koska uraanin hinta on minimaalinen osuus sähkön hinnasta, on kysyntä hinnan puolesta joustamatonta*.

*Sidenote: Jaan kuitenkin vähemmän suositun mielipiteen uraanikentällä ja uskon että kun uraanin hinnat nousevat, sopimukset loppuvat ja inventaariot kutistuvat päästään tilanteeseen, jossa osa USAn vanhoista reaktoreista suljetaan, mieluummin kuin sopimuksia uusitaan. Halpa maakaasu on painanut sähkön hintaa pitkään ja taannut että korkeampaa sähkön hintaa ei voi siirtää kuluttajalle. Tämä syö jo valmiiksi vaikeuksissa olevien voimaloiden tuloksia ja tekee sulkemisesta joissain tapauksissa realistisen vaihtoehdon.

Kaiken sanotun jälkeen kyseessä on yksinkertainen kysyntä-tarjonta yhtälö. Tarjonta kutistuu, kysyntä kasvaa ja inventaariot hupenevat.

Teaserinä ja hypetyksenä tuleville teksteille

Viime kerralla kun uraani lähti nousuun, keskimääräinen nousu uraanikaivosfirmoilla oli >2000%. Tuotantoon menneet yhtiöt tuottivat merkittävästi enemmän. Uraanikaivosyhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo on nyt noin 15miljardia$ eli vähemmän vaikkapa kaavailtu Helsinki-Tallinna tunnelin hinta.

Raaka-aine markkinat ovat super syklisiä. Uraani on hypersyklinen, sillä markkinat ovat todella pienet, mutta raaka-aine erittäin kriittinen. Kun markkinat heräävät ja sijoittajat tulevat markkinoille, tuotot ovat olleet elämää muuttavia.

sdf